אם השמעת הרדיו אינה התחילה אוטומטית, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה:

האזנה באמצעות מחשב
או מכשיר אנדרואיד

האזנה באמצעות
מכשיר אייפון

ניתן לפתוח עמוד זה בחלון חדש להאזנה ברקע על ידי לחיצה כאן