מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מס' 37/23 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (100% משרה) 24/05/2023 06/06/2023
מס' 36/23 דרוש/ה מנהל/ת בית ספר תיכון שש שנתי הר-טוב (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה) (100% משרה) 24/05/2023 06/06/2023
מכרז רכז בטחון שוטף צבאי (רבש"ץ) ליישוב גבעות עדן 18/05/2023 02/06/2023

עבור לארכיון דרושים