*פינוי הגזם יבוצע בהתאם לפניה של הוועד המקומי למוקד המועצה.*