מטה יהודה במרחביה הירוקים מכילה בתוכה מגוון רחב של סוגי אוכלוסיות. 

בתי הספר מאופיינים ברב גוניות, תלמידים מגיעים ממושבים שונים, קיבוצים, יישובים גדולים עם הרחבות מהכפרים הערבים ומיישוב משותף לערבים ויהודים חילונים ודתיים. 

מינהל חינוך שם לו למטרה לייצר פרויקטים חינוכיים שיאפשרו מפגש והכרות עם האחר, תוך מטרה להעשיר את התלמידים.

מפגשי דו קיום במסגרת פרויקט "קיימות ככלי לדיאלוג ערכי":

במסגרת פרויקט הדגל :"קיימות ככלי לדיאלוג ערכי"  נפגשות המנהיגויות הירוקות של בתי הספר לכנסים ירוקים,  מכירים את האחרים, נפגשים לדיאלוג וחוויה משותפת. 

התלמידים הצעירים יותר נפגשים לדיאלוג חווייתי. בשלוש השנים האחרונות נפגשו מספר בתי ספר לדיאלוג ערבי יהודי כזה.

בשנים האחרונות נעשות פעילויות משותפות בגן הבוטני בירושלים. החשיבה היא ליצור מפגש בין העולמות השונים. 

הילדים עובדים יחדיו, קוצרים חיטה, מכינים לחם,לומדים על צמחי התבלין השונים, טועמים מקסמם של התבלינים האקזוטיים, יתרונותיהם, שימושיהם. ותוך כדי ההיכרות עם ערכי הקיימות וחשיבות הפיתוח בר- קיימא, מכירים  גם האחד את השני.

קיימות ופיתוח בר- קיימא יכול להתבטא בערכים רבים: החל מפיתוח תלמיד מעורב חברתית, אחראי וסקרן, וכלה בשימוש בטבע ובעבודת אדמה ליצור אווירה חברתית, משתפת, מגבשת, היוצרת עבודת צוות. 

האווירה הקסומה  מאפשרת הכרות מעניינת עם האחר.

  מפגשי דו קיום במסגרת פרויקט "משלחות לחו"ל":

מפגשים להכרות עם האחר נעשים גם במסגרת החטיבות והתיכוניים. כדוגמת נסיעת תלמידים יהודים וערבים משותפת לגרמניה. 

תלמידי עין ראפה עם תלמידי החטיבה של תיכון הרטוב נפגשים לסדרת מפגשים בארץ בסופה יוצאת המשלחת להיפגש עם קבוצת שווים אחרת הפעם בגרמניה. המשלחת המשותפת יוצאת לעיר נומברכט. ובשנה לאחר מכן, המשלחת הגרמנית מתארחת אצלנו בישראל, לאחרונה הצטרף פרויקט גשר חי לתחום זה. 

לפני המפגש מתקיימת הכנה מעמיקה לקראת הנסיעה הכוללת  לימוד הרקע ההיסטורי, חשיפה לתרבות המקום, הכנה חברתית וביצוע פרויקט למידה מעמיק באחד התחומים הקשורים לתכני המשלחת (כדוגמת חקר קהילה יהודית באזור המסע לאחר מכן). 

הפגישות הללו הן חויה עבור צוות המורים והתלמידים.

דו קיום

דו קיום

דו קיום

דו קיום

דו קיום

דו קיום