תלמידים הלומדים במוסדות החינוך החרדי ואינם מוסעים זכאים לקבל מהמועצה השתתפות בהחזר הוצאות הנסיעה .
בכדי לקבל את ההחזר יש להגיש בקשה בסוף שנת הלימודים הכוללת:
  • אישור לימודים מהמוסד החינוכי
  • ספח תעודת זהות כולל כתובת עדכנית במועצה ושמות הילדים
את הבקשה יש להגיש למחלקת החינוך
פקס 02-9958629
או למייל smadarb@m-yehuda.org.il
                    Nitzan@m-yehuda.org.il