היחידה לביקור סדיר פועלת על מנת להבטיח את ביצועו של חוק לימוד חובה, להבטיח ביקור סדיר של תלמידים בגילאי חמש עד 16 בבתי הספר ובגני הילדים, ולמנוע נשירה גלויה וסמויה של תלמידים הלומדים במסגרות הרשות, מוסדות חוץ ופנימיות.

 

תחומי אחריות היחידה:

 • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא ביצעו רישום למוסדות חינוך.
 • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה וטיפול מערכתי ופרטני למניעת נשירתם מהמערכת.
 • קיום קשר רציף עם צוותי החינוך, מנהלים, יועצים, רכזים, עובדי נוער וקהילה, על מנת להעניק טיפול כולל בתלמידים בסיכון ולמניעת נשירה.
 • בניית מאגר מידע על תלמידים בסכנת נשירה ומעקב שוטף.
 • הפעלת מועדונית לתלמידים בסיכון.
 

אנחנו מתחייבים !

 • לאתר תלמידים בסכנת נשירה ולפעול למניעת נשירה באמצעות
 • בניית תוכנית התערבות חינוכית-טיפולית המותאמת לכל ילד על פי צרכיו.
 • לשתף את הצוותים החינוכיים במוסדות החינוך בביצוע פעולות מערכתיות למניעת נשירה.
 • להעניק לכל פונה הכוונה, סיוע וייעוץ לאיתור מסגרות מתאימות בשלבי המעבר מבית ספר יסודי לחטיבה, ומחטיבה לתיכון.
 • לבקר בכל בתי הספר התיכוניים פעם בחודש ובבתי הספר היסודיים פעם בחודשיים ולהגיע למפגשים במוסדות החינוך בהתאם לתוכנית האישית של כל ילד.
 • תלמיד שנשר ממערכת החינוך יוזמן לפגישה אצל קצין ביקור סדיר (קב”ס) תוך חמישה ימים ממועד הנשירה. בפגישה יוצע לו מוסד חלופי בהתאם למצבו הלימודי, כישוריו והמלצות גורמי החינוך.
 • במצב של סכנת נשירה, לקיים שיחות הכוונה וייעוץ לילד ולהוריו. כל פנייה לקבלת הכוונה וייעוץ תיענה תוך שבוע מיום הפנייה.
 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - מחלקת פרט
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עמוס רחמים קצין ביקור סדיר 02-9958904 052-7250904 amos_r@m-yehuda.org.il
דנה אלהרר קצינת ביקור סדיר 052-7250885 dana@m-yehuda.org.il
אפרת שרוני קצינת ביקור סדיר 02-9958986 052-7250986
סילבי אהרון קצינת ביקור סדיר ורכזת קשרי קהילה 02-9958942 052-7250942 sylvi@m-yehuda.org.il
רויטל אליהו רכזת מאגרי מידע חינוך מיוחד וסל תרבות יישובית 02-9958993 052-7250993 revitale@m-yehuda.org.il
רכזת ועדות השמה 02-9958845
פיני יהושוע מנהל מחלקת חינוך מיוחד 02-9958984 052-7250984 Piniy@m-yehuda.org.il