יישובי מטה יהודה נמצאים במרחב כפרי בו חיים מגוון חיות בר כגון צבועים, שועלים, תנים, נמיות, דורבנים, שפני סלע, חזירי בר, נחשים ועוד רבים אחרים. הקרבה לחיות בר יוצרת מפגשים מדהימים ובלתי צפויים העשויים להתפרש כמטרד.

הגוף החוקי האמון על טיפול בחיות הבר מתוקף חוק הגנה על חיית הבר (1955) הינו רשות הטבע והגנים.

נזקי חקלאות

הנזקים העיקריים שנגרמים ע"י חיות בר לשטחי החקלאות הם אכילת יבול, פגיעה בתשתיות חקלאיות (כגון צינורות מים), טריפה ועוד. מתוקף תפקידה לשמר את עולם הטבע של ישראל, רשות הטבע והגנים ממונה על יישום חוק הגנת חיית הבר והיא משקיעה משאבים גדולים בגיוס עובדים וציוד במטרה לסייע לחקלאים להתמודד עם נזקים של חיות בר ובה בעת לשמור על חיות הבר בטבע. על הטיפול במצבים של נזקי חקלאות ע"י חיות בר אמון פקח מטעם רט"ג. השירות הווטרינרי של המועצה פועל בשיתוף פעולה רציף עם רשות הטבע והגנים לרווחת התושבים ובעלי החיים.

בכל מקרה בו חיות הבר מהוות מטרד יש לפנות למוקד המועצה, בכדי שנוכל לדאוג כי הגורם האמון על הטיפול (רט"ג) מפנה משאבים לטובת העניין.

שימו לב! החוק בישראל קובע כי ציד ולכידה של חיות בר אסורה, למעט תחת היתר בכתב מאת רט"ג.

דפי מידע בנושא חיות בר