פברואר:

תאריך 10.02.2019 10.02.2019 17.02.2019 17.02.2019
יישוב

נוה אילן

נטף צובה גבעת יערים
שעה 13:00 14:00 12:00 13:00
תאריך 24.02.2019 24.02.2019 24.02.2019  
יישוב מסילת ציון כסלון רמת רזיאל  
שעה 12:00 13:00 14:00