אוגוסט 2019

        01/08/2019 02/08/2019
        שריגים עין ראפה
        גפן קרית ענבים
        תירוש  
        עגור  
        יד השמונה  
        הראל  
04/08/2019 05/08/2019 06/08/2019 07/08/2019 08/08/2019 09/08/2019
כסלון נחם נווה אילן אורה טל שחר מעלה החמישה
צפרירים ישעי אבן ספיר רמת רחל עיו נקובה צובה
מחסיה   מבוא ביתר נתיב הל"ה    
11/08/2019 12/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 15/08/2019 16/08/2019
צרעה שרש זנוח בית מאיר בית נקופה  
נטף רוגלית בר גיורא שואבה רמת רזיאל תעז
18/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 23/08/2019
לוזית גבעת ישעיהו אביעזר צלפון נחושה גיזו
בקוע מטע תרום עמינדב נס הרים נוה שלום
25/08/2019 26/08/2019 27/08/2019 28/08/1991 29/08/2019 30/08/2019
זכריה נחשון מסילת ציון בית זית  אדרת  
גבעת יערים כפר אוריה מוצא עלית שדות מיכה אשתאול  
           
צור הדסה 12 נגלות בתאום עם דודו נציג היישוב

 

ספטמבר 2019

01/09/2018 02/09/2018 03/09/2018 04/09/2018 05/09/2018 06/09/2018
שריגים כסלון נחם נווה אילן טל שחר עין ראפה
גפן צפרירים ישעי אבן ספיר עין נקובה קרית ענבים
תירוש מחסיה   מבוא ביתר    
עגור          
יד השמונה          
הראל          
08/09/2019 09/09/2019 10/09/2019 11/09/2019 12/09/2019 13/09/2019
צרעה שרש זנוח אורה בית נקופה מעלה החמישה
נטף רוגלית בר גיורא רמת רחל רמת רזיאל צובה
      נתיב הל"ה    
15/09/2019 16/09/2019 17/09/2019 18/09/2019 19/09/2019 20/09/2019
זכריה נחשון מסילת ציון בית מאיר בית זית   
גבעת יערים כפר אוריה מוצא עלית שואבה שדות מיכה תעז
22/09/2019 23/09/2019 24/09/2019 25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019
לוזית גבעת ישעיהו אביעזר צלפון נחושה גיזו
בקוע מטע תרום עמינדב נס הרים נוה שלום
      אדרת אשתאול  
29/09/2019 30/09/2019        
ערב ראש השנה ראש השנה        
צור הדסה 12 נגלות בתאום עם דודו נציג היישוב

 

אוקטובר 2019

    01/10/2019 02/10/2019 03/10/2019 04/10/2019
    ראש השנה נווה אילן טל שחר עין ראפה
      אבן ספיר נחם קרית ענבים
      מבוא ביתר    
06/10/2019 07/10/2019 08/10/2019 09/10/2019 10/10/2019 11/10/2019
שריגים כסלון כיפור כיפור בית נקופה מעלה החמישה
גפן צפרירים     רמת רזיאל נחשון
תירוש מחסיה        
עגור          
ישעי           
13/10/2019 14/10/2019 15/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
סוכות סוכות מסילת ציון בית מאיר בית זית  אורה
    מוצא עלית שואבה שדות מיכה תעז
      זנוח     
20/10/2019 21/10/2019 22/10/2019 23/10/2019 24/10/2019 25/10/2019
הושענה רבה שמחת תורה אביעזר צלפון נחושה גיזו
    תרום עמינדב נס הרים נוה שלום
      אדרת אשתאול  
27/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 31/10/2019  
לוזית גבעת ישעיהו בר גיורא שרש זכריה  
בקוע מטע נטף רוגלית גבעת יערים  
        כפר אוריה  
           
צור הדסה 12 נגלות בתאום עם דודו נציג היישוב

נובמבר 2019

          01/11/2019
          עין ראפה
          קרית ענבים
03/11/2019 04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 08/11/2019
נחם נווה אילן טל שחר אורה בית נקופה מעלה החמישה
ישעי אבן ספיר עין נקובה רמת רחל רמת רזיאל צובה
  מבוא ביתר   נתיב הל"ה    
10/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 15/11/2019
שריגים כסלון זנוח בית מאיר בית זית  תעז
גפן צפרירים בר גיורא שואבה שדות מיכה  
תירוש מחסיה        
עגור          
יד השמונה          
הראל          
17/11/2019 18/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 21/11/2019 22/11/2019
צרעה שרש מסילת ציון צלפון נחושה גיזו
נטף רוגלית מוצא עלית עמינדב נס הרים נוה שלום
      אדרת אשתאול  
24/11/2019 25/11/2019 26/11/2019 27/11/2019 28/11/2019 29/11/2019
זכריה נחשון אביעזר לוזית גבעת ישעיהו  
גבעת יערים כפר אוריה תרום בקוע מטע  
           
צור הדסה 12 נגלות בתאום עם דודו נציג היישוב          

דצמבר 2019

01/12/2019 02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019
נחם נווה אילן טל שחר אורה בית נקופה עין ראפה
ישעי אבן ספיר עין נקובה רמת רחל רמת רזיאל קרית ענבים
  מבוא ביתר   נתיב הל"ה    
08/12/2019 09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
שריגים כסלון זנוח בית מאיר בית זית  מעלה החמישה
גפן צפרירים בר גיורא שואבה שדות מיכה צובה
תירוש מחסיה        
עגור          
יד השמונה          
הראל          
15/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019
צרעה שרש מסילת ציון צלפון נחושה  
נטף רוגלית מוצא עלית עמינדב נס הרים תעז
22/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 25/12/2019 26/12/2019 27/12/2019
זכריה נחשון אביעזר לוזית גבעת ישעיהו גיזו
גבעת יערים כפר אוריה תרום בקוע מטע נוה שלום
29/12/2019 30/12/2019 31/12/2019      
אדרת          
אשתאול          
           
צור הדסה 12 נגלות בתאום עם דודו נציג היישוב