תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - אוקטובר 2021

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ).

06/10/2021 11/10/2021 13/10/2021 18/10/2021 20/10/2021
מסילת ציון  עין ראפה רמת רחל בקוע צור הדסה
אשתאול עין נקובה אורה טל שחר  
זנוח בית נקופה עמינדב צלפון  
נחם קריית ענבים אבן ספיר גיזו  
מחסיה מעלה החמישה גבעת יערים הראל  
נחם נטף רמת רזיאל כפר אוריה  
צרעה פנימית קרית יערים כיסלון תרום   
זכריה יד השמונה   תעוז  
ישעי        
25/10/2021 27/10/2021 28/10/2021 31/10/2021  
צובה נווה אילן נחושה אדרת  
מוצא עלית שאובה שריגים נתיב ל"ה  
בית זית שורש עג'ור אביעזר  
  בית מאיר לוזית נוה מיכאל  
  נחשון צפרירים מטע  
  נוה שלום גבעת ישעיהו מבוא ביתר  
    גפן בר גיורא  
    שדות מיכה נס הרים  
    תירוש    

תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - ספטמבר 2021

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ).

01/09/2021 02/09/2021 09/09/2021 13/09/2021 19/09/2021
מסילת ציון  עין ראפה רמת רחל צובה בקוע
אשתאול עין נקובה אורה מוצא עלית טל שחר
זנוח בית נקופה עמינדב בית זית צלפון
נחם קריית ענבים אבן ספיר   גיזו
מחסיה מעלה החמישה גבעת יערים   הראל
נחם נטף רמת רזיאל   כפר אוריה
צרעה פנימית קרית יערים כיסלון   תרום 
זכריה יד השמונה     תעוז
ישעי        
22/09/2021 26/09/2021 29/09/2021 30/09/2021  
צור הדסה נווה אילן נחושה אדרת  
  שאובה שריגים נתיב ל"ה  
  שורש עג'ור אביעזר  
  בית מאיר לוזית נוה מיכאל  
  נחשון צפרירים מטע  
  נוה שלום גבעת ישעיהו מבוא ביתר  
    גפן בר גיורא  
    שדות מיכה נס הרים  
    תירוש    

תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - אוגוסט 2021

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ).

01/08/2021 05/08/2021 08/08/2021 12/08/2021 15/08/2021 19/08/2021 22/08/2021
מסילת ציון  עין ראפה רמת רחל צובה בקוע צור הדסה נווה אילן
אשתאול עין נקובה אורה מוצא עלית טל שחר   שאובה
זנוח בית נקופה עמינדב בית זית צלפון   שורש
נחם קריית ענבים אבן ספיר   גיזו   בית מאיר
מחסיה מעלה החמישה גבעת יערים   הראל   נחשון
נחם נטף רמת רזיאל   כפר אוריה   נוה שלום
צרעה פנימית קרית יערים כיסלון   תרום     
זכריה יד השמונה     תעוז    
ישעי            
26/08/2021 29/08/2021          
נחושה אדרת          
שריגים נתיב ל"ה          
עג'ור אביעזר          
לוזית נוה מיכאל          
צפרירים מטע          
גבעת ישעיהו מבוא ביתר          
גפן בר גיורא          
שדות מיכה נס הרים          
תירוש            

תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - יולי 2021

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ).

08/07/2021 11/07/2021 15/07/2021 18/07/2021 22/07/2021 25/07/2021 29/07/2021
רמת רחל צובה בקוע צור הדסה נווה אילן נחושה אדרת
אורה מוצא עלית טל שחר   שאובה שריגים נתיב ל"ה
עמינדב בית זית צלפון   שורש עג'ור אביעזר
אבן ספיר   גיזו   בית מאיר לוזית נוה מיכאל
גבעת יערים   הראל   נחשון צפרירים מטע
רמת רזיאל   כפר אוריה   נוה שלום גבעת ישעיהו מבוא ביתר
כיסלון   תרום      גפן בר גיורא
    תעוז     שדות מיכה נס ערים
          תירוש  

תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - מאי 2021

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ).

02/05/2021 06/05/2021 09/05/2021 12/05/2021 13/05/2021 20/05/2021 23/05/2021 27/05/2021
זכריה מעלה החמישה גבעת יערים טל שחר שדות מיכה אדרת צור הדסה שואבה
ישעי בית נקופה צובה בקוע תירוש נתיב הל"ה   שורש
צרעה נטף אבן ספיר נחשון גפן אביעזר   בית מאיר
מחסיה יד השמונה עמינדב נווה שלום שריגים מטע   עין ראפה
זנוח נווה אילן אורה צלפון לוזית מבוא ביתר   עין נקובה
נחם קריית ענבים רמת רחל גיזו עגור בר גיורא   מוצא עלית
אשתאול פנימית קרית יערים   הראל צפרירים נס הרים   בית זית
מסילת ציון      כפר אוריה גבעת ישעיהו     כסלון
תרום       נחושה     רמת רזיאל 

תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - אפריל 2021

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ).

01/04/2021 04/04/2021 08/04/2021 11/04/2021 14/42021 18/04/2021 22/04/2021 25/04/2021
זכריה מעלה החמישה גבעת יערים טל שחר שדות מיכה אדרת צור הדסה שואבה
ישעי בית נקופה צובה בקוע תירוש נתיב הל"ה   שורש
צרעה נטף אבן ספיר נחשון גפן אביעזר   בית מאיר
מחסיה יד השמונה עמינדב נווה שלום שריגים מטע   עין ראפה
זנוח נווה אילן אורה צלפון לוזית מבוא ביתר   עין נקובה
נחם קריית ענבים רמת רחל גיזו עגור בר גיורא   מוצא עלית
אשתאול פנימית קרית יערים   הראל צפרירים נס הרים   בית זית
מסילת ציון      כפר אוריה גבעת ישעיהו     כסלון
תרום       נחושה     רמת רזיאל 

תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - מרץ 2021

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ).

04/03/2021 07/03/2021 11/03/2021 14/03/2021 18/03/2021 21/03/2021 25/03/2021 29/03/2021
זכריה מעלה החמישה גבעת יערים טל שחר שדות מיכה אדרת שואבה צור הדסה
ישעי בית נקופה צובה בקוע תירוש נתיב הל"ה שורש  
צרעה נטף אבן ספיר נחשון גפן אביעזר בית מאיר  
מחסיה יד השמונה עמינדב נווה שלום שריגים מטע עין ראפה  
זנוח נווה אילן אורה צלפון לוזית מבוא ביתר עין נקובה  
נחם קריית ענבים רמת רחל גיזו עגור בר גיורא מוצא עלית  
אשתאול פנימית קרית יערים   הראל צפרירים נס הרים בית זית  
מסילת ציון      כפר אוריה גבעת ישעיהו   כסלון  
תרום       נחושה   רמת רזיאל   

תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - פברואר 2021

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ).

04/02/2021 07/02/2021 11/02/2021 14/02/2021 18/02/2021 21/02/2021 25/02/2021
זכריה מעלה החמישה שואבה טל שחר שדות מיכה גבעת יערים אדרת
ישעי בית נקופה שורש בקוע תירוש צובה נתיב הל"ה
צרעה נטף בית מאיר נחשון גפן אבן ספיר אביעזר
מחסיה יד השמונה עין ראפה נווה שלום שריגים עמינדב מטע
זנוח נווה אילן עין נקובה צלפון לוזית אורה מבוא ביתר
נחם קריית ענבים מוצא עלית גיזו עגור רמת רחל בר גיורא
אשתאול נס הרים בית זית הראל צפרירים   נס הרים
מסילת ציון  צור הדסה כסלון כפר אוריה גבעת ישעיהו   צור הדסה
תרום   רמת רזיאל    נחושה    

תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - ינואר 2021

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ).

3/1/20202 07/01/2021 10/01/2021 14/1/20221 17/01/2021 21/01/2021 24/01/2021
זכריה אדרת מעלה החמישה טל שחר שדות מיכה שואבה גבעת יערים
ישעי נתיב הל"ה בית נקופה בקוע תירוש שורש צובה
צרעה אביעזר נטף נחשון גפן בית מאיר אבן ספיר
מחסיה מטע יד השמונה נווה שלום שריגים עין ראפה עמינדב
זנוח מבוא ביתר נווה אילן צלפון לוזית עין נקובה אורה
נחם בר גיורא קריית ענבים גיזו עגור מוצא עלית רמת רחל
אשתאול נס הרים   הראל צפרירים בית זית  
מסילת ציון  צור הדסה   כפר אוריה גבעת ישעיהו כסלון  
תרום       נחושה רמת רזיאל   

תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - דצמבר 2020

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ).

03/12/2020 06/12/2020 10/12/2020 13/12/2020 17/12/2020 20/12/2020 24/12/2020
זכריה גבעת יערים אדרת מעלה החמישה טל שחר שדות מיכה שואבה
ישעי צובה נתיב הל"ה בית נקופה בקוע תירוש שורש
צרעה אבן ספיר אביעזר נטף נחשון גפן בית מאיר
מחסיה עמינדב מטע יד השמונה נווה שלום שריגים עין ראפה
זנוח אורה מבוא ביתר נווה אילן צלפון לוזית עין נקובה
נחם רמת רחל בר גיורא קריית ענבים גיזו עגור מוצא עלית
אשתאול   נס הרים   הראל צפרירים בית זית
מסילת ציון    צור הדסה   כפר אוריה גבעת ישעיהו כסלון
תרום         נחושה רמת רזיאל 

תכנית פינוי פחים כתומים אריזות למיחזור - נובמבר 2020

(מבוצע ע"י ש.י.א אשקלון בע"מ)

01/11/2020 05/11/2020 08/11/2020 10/11/2020 15/11/2020 16/11/2020 22/11/2020
זכריה גבעת יערים שואבה אדרת מעלה החמישה טל שחר שדות מיכה
ישעי צובה שורש נתיב הל"ה בית נקופה בקוע תירוש
צרעה אבן ספיר בית מאיר אביעזר נטף נחשון גפן
מחסיה עמינדב עין ראפה מטע יד השמונה נווה שלום שריגים
זנוח אורה עין נקובה מבוא ביתר נווה אילן צלפון לוזית
נחם רמת רחל מוצא עלית בר גיורא קריית ענבים גיזו עגור
אשתאול   בית זית נס הרים   הראל צפרירים
מסילת ציון    כסלון צור הדסה   כפר אוריה גבעת ישעיהו
תרום   רמת רזיאל        נחושה