הרשמה הסתיימה

בהמשך להנחיות שהגיעו ממשרד החינוך והשלטון המקומי, מועצה אזורית מטה יהודה תפעיל את תכנית "בתי הספר של החופש הגדול". מינהל החינוך במועצה רואה בתוכנית זו נדבך נוסף במגוון המענים הניתנים לילדי התושבים ומתוך רצון לסייע להורים. כל זאת תוך חיזוק מקומו של הגן (ובית הספר) כעוגן חינוכי קהילתי.

התכנית השנה תיושם בגנים ובכיתות א'-ד' בבתי הספר היסודיים בסבסוד משרד החינוך והמועצה. 

התכנית תופעל חמישה שבועות בחודש יולי מיום 1 ביולי ועד 6 לאוגוסט, ט' תמוז- ט"ז אב  (לא כולל ימי שישי)  בשעות 07:30 – 13:00.

ניצן אופנר תשמש כמנהלת ואחראית על הפעלת התכנית, בשיתוף צוותי החינוך בגנים וכוחות עזר מקצועיים בהתאם לדרישות התכנית.

 

סדר היום במהלך התכנית:

היום מתנהל כבשגרה, פעילות מובנית לאורך היום, חוגים והפעלות.

.על כל ילד להצטייד בתיק עם ארוחת בוקר מזינה הכוללת: פחמימה, חלבון, ירק/ פרי ובקבוק מים אישי

תשלומי הורים:

תשלום ההורים עבור ילדי הגנים אשר נקבע לתושבי המועצה עפ"י המדרג הסוציואקונומי של הלמ"ס על ידי משרד החינוך, בסכום של 360 ₪ לילד/ה.

רישום ותשלום יתבצע בלינק:  https://m-yehuda.org.il/936/

*הרשמה עד לתאריך 02.07.2020 בשעה 16:00

*במידה וירשמו פחות מ-22 ילדים לגן, תתבצע חשיבה לאיחוד גנים  לעצם קיום התוכנית.

שאלות ותשובות אודות התכנית ניתן למצוא בכתובת האינטרנט של משרד החינוך:

www.edu.gov.il/lomdimbegadol .

בברכה,
ניב בר גיא, ראש מינהל חינוך
חלי זלינגר,
 מנהלת הגיל הרך