"תכנית 'קרב' למעורבות בחינוך" עוסקת בהפעלת תכניות העשרה בבתי ספר ובגני ילדים.

התכנית היא יוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן 'קרב' - מייסודו של צ'ארלס ברונפמן – פילנתרופ יהודי-קנדי, החי כיום בארה"ב.

תכנית 'קָרֶב' פועלת משנת 1990, לשינוי חינוכי-חברתי, מקדמת צמצום פערים ומעודדת שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך.

כיום, לאחר יותר מ- 20 שנות פעילות, היא נחשבת לתכנית ההתערבות החינוכית הגדולה והמרכזית במערכת החינוך, שמפתחת ומפעילה תכניות תרבות והעשרה במסגרת יום הלימודים.

בפעילותה מאפשרת התכנית תהליכי העצמה, חיזוק האוטונומיה ואיגום משאבים של המוסדות החינוכיים, בד בבד עם הגברת מעורבות הרשות המקומית, הקהילה וההורים.

התכנית נותנת מענה חינוכי למגזרים השונים בחברה הישראלית. מאות תכניות שנתיות, כמו גם רשתות-עניין ארציות, פרויקטים יישוביים ואירועים חד-פעמיים, חושפים את המערכת כולה - ילדים, צוותים חינוכיים, הורים, רשות מקומית וקהילה - לדרכי הוראה-למידה חדשות, שמופעלות בקבוצות קטנות; לכוח-אדם אחר; לחומרים מגוונים; ולתחומי דעת ויצירה בנוסף לתכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך. חשיפה זו מאפשרת ומבטיחה מרחב הולם לביטוי ולמיצוי של שונוּת ושל מגוון יכולות וכישורים.
אופי התכניות והרכבן מותאמים לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של כל מוסד ומוסד, ונקבעים במשותף על-ידי כל הגורמים המעורבים בחינוך הילד, באמצעות דיאלוג מתמיד ומפגשים תקופתיים של ועדות היגוי, בהנחייתם של רכזים יישוביים מטעם התכנית. 
משרד החינוך מממן את התכנית ותומך בה יחד עם הרשויות המקומיות וההורים.

תכניות ההעשרה נבנות ומופעלות על-ידי גורמים מקצועיים ומאושרות על-ידי היחידה הפדגוגית של תכנית 'קרב', שגם מלווה את הפעלתן. מדריכי ומדריכות 'קרב' מהווים משב רוח רענן ואחר בבית-הספר ועם זאת הם מהווים חלק מצוות ההוראה של המוסד החינוכי. התכניות עובדות על-פי-רוב בקבוצות קטנות, דבר המאפשר למדריכים ולמדריכות נגישות רבה יותר לילדים, יצירת קשר בלתי-אמצעי, חיזוק ביטחונם העצמי, איתור נקודות חוזק וחולשה, עידוד יוזמה ועצמאות והקניית ערכי כבוד וסובלנות.

יחידת ההפעלה הארגונית, תקציבית ופדגוגית היא בית-הספר או מערכת הגנים היישובית כאשר פעילות התכנית נקבעת ומלווה על-ידי ועדת היגוי מוסדית. ועדה זו כוללת את מנהל/ת בית-הספר, נציגי מורים, הורים, נציג תכנית 'קרב' ולעיתים אף נציגי תלמידים. בנוסף, מוזמנים לוועדה גם נציג הרשות המקומית ומפקח מטעם משרד החינוך.יעדי הוועדה הם לקבוע את תכנית העבודה של המוסד, לאשר את תקציבו ולערוך בקרה אחר הביצוע בפועל. בכך מיישמת תכנית קרב תפיסה קהילתית מעצימה.

התפיסה החינוכית-חברתית של תכנית 'קרב' מצויה בדיאלוג מתמיד עם הסביבה, במטרה לבנות תכנית שתבטא מעורבות והסכמה של כל השותפים במימון ובעשייה 

תפיסת העבודה של התכנית נגזרת מתוך תפיסת העולם שלה, שמבקשת להוציא יכולות מן הכוח אל הפועל, לעודד יוזמה, בחירה,  מעורבות ואחריות, שיתופי-פעולה, דיאלוג וגישה הומניסטית.

מאות תכניות שנתיות, רשתות-עניין ארציות, פרויקטים יישוביים ואירועי תרבות חד-פעמיים, חושפים את המערכת כולה - ילדים, צוותים חינוכיים, הורים וקהילה - לחדשנות ולמקצוענות חינוכית המתבטאות במגוון תחומי דעת ויצירה, בדרכי למידה חדשות, בכוח-אדם אחר ובחומרים מגוונים.

רשתות-העניין המובילות הן 'הרשת הירוקה' אשר הוקמה בשיתוף פעולה עם מרכז השל, כדי להציב את הנושא החברתי-סביבתי על סדר היום של בתי-הספר והקהילה באמצעות פיתוח מנהיגות של ילדים בענייני סביבה והקמת רשת ילדים פעילי סביבה;

'הרשת החברתית', אשר מלווה ותומכת בילדים ובילדות במצוקה ומתבססת בעיקרה על יצירת קשר אישי בינם לבין מדריך/כה מבוגר/ת כדי ליצור עבורם דמות

של מבוגר משמעותי וכדי לחולל אצלם שינוי ממשי בהתנהלות מול מבוגרים נוספים בחייהם;

ו'רשת ההערכה' אשר הוקמה על מנת לסייע לבתי-הספר לפתח את יכולתם העצמאית לקבל החלטות פדגוגיות, מנהליות וארגוניות, בהתבסס על עבודת הערכה בית ספרית, שמשמעותה שימוש בנתונים מהימנים, שיטתיים ומקיפים הנאספים מהשטח.