תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - אוגוסט 2022

    1/8 שני נהג 2/8 שלישי נהג 3/8 רביעי נהג  4/8 חמישי נהג
    צרעה ד מועצה +רטרנו ד א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
    גיזו ד נטף ג צובה ג מבוא ביתר ד
    עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
    יד השמונה ג מוסדות חינוך ג שדות מיכה גושית ד מוצא ד
        נווה אילן ד רמת רחל ג נחושה ג
        גן בית נקופה  ד        
שבוע שני
7/8 ראשון נהג 8/8 שני נהג  9/8 שלישי נהג  10/8 רביעי נהג  11/8 חמישי נהג
קרית ענבים ג שואבה ג מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש ג
צור הדסה בבור  ג מעלה החמישה ד נוה שלום ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד רוגלית ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
בקוע ד הראל ג נחשון ד שדות מיכה גזם ג נחם+בית עלמין ד
    טל שחר ג         עין כרם ד
    מסילת ציון ד            
שבוע שלישי
14/8 ראשון נהג  15/8 שני נהג 16/8 שלישי נהג 17/8 רביעי נהג  18/8 חמישי נהג
צפרירים ד צרעה ג מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
אדרת ג גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד עגור ג נוה אילן ד צור הדסה בור ג חינוך ג
צור הדסה בבור  ג יד השמונה ג מוסדות חינוך ד רמת רחל ג מוצא ד
                נחושה ג
שבוע רביעי
21/8 ראשון נהג   22/8 שני נהג 23/8 שלישי נהג  24/8 רביעי נהג 25/8 חמישי  
מוסדות חינוך   מעלה החמישה ד מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד שורש ד
קרית ענבים ד רוגלית ד נווה שלום ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד הראל ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ד נחם+בית עלמין ג
בקוע ד טל שחר ד נחשון ד שדות מיכה גזם ג עין כרם  ד
צור הדסה בבור  ג מסילת ציון ג            
    שואבה              
שבוע חמישי
 28/8 ראשון נהג    29/8 שני נהג  30/8 שלישי נהג 31/8 רביעי נהג    
צפרירים ד צרעה ג מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד    
אדרת ג גיזו ד נטף ג צובה ד    
יד לשיריון ד עגור ג נוה אילן ד צור הדסה בור ג    
צור הדסה בבור  ג יד השמונה ג מוסדות חינוך ד רמת רחל ג    

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים -אוגוסט 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

    ב    ג   ד   ה  
    01/08/2022   02/08/2022   03/08/2022   04/08/2022  
    רמת רזיאל*2 א תירוש א תרום*2 א זכריה*2 א
    כפר אוריה *2 א זנוח א גבעת ישעיהו*2 א בית זית א
    תעוז*2 א נתיב הל"ה א שריגים א עין ראפה א
07/08/2022   08/08/2022   09/08/2022   10/08/2022   11/08/2022  
ען נקובה  א אשתאול*1 א   א מחסיה א בית זית א
    כסלון א     אביעזר*2 א עמינדב מ
    בית מאיר*2 א            
    עמינדב  מ            
    בית נקופה*2 א            
14/08/2022   15/08/2022   16/08/2022   17/08/2022   18/08/2022  
אבן ספיר*2 א לוזית*2 א נתיב הל"ה א     בית זית א
עין נקובה  א גפן  א            
    מטע*2 א            
    צלפון*2 א            
21/08/2022   22/08/2022   23/08/2022   24/08/2022   25/08/2022  
עין נקובה א         שריגים  א בית זית א
28/08/2022   29/08/2022   30/08/2022   31/08/2022      
עין נקובה            נס הרים*2      

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - יולי 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

א   ב    ג   ד   ה   ו
03/07/2022   04/07/2022   05/07/2022   06/07/2022   07/07/2022   08/07/2022
אביעזר*2 א רמת רזיאל*2 א תירוש א גבעת ישעיהו*2 א זכריה*2 א  
מחסיה א כפר אוריה *2 א זנוח א שריגים א בית זית א  
תרום*2 א תעוז*2 א נתיב הל"ה א     עין ראפה א  
בית נקופה *2 א                  
עין נקובה  א                  
10/07/2022   11/07/2022   12/07/2022   13/07/2022   14/07/2022   15/07/2022
ען נקובה  א אשתאול*2 א       א בית זית א צלפון*2
    כסלון א         עמינדב מ  
    בית מאיר*2 א              
    עמינדב  מ              
17/07/2022   18/07/2022   19/07/2022   20/07/2022   21/07/2022   22/07/2022
אבן ספיר*2 א לוזית*2 א נתיב הל"ה א     בית זית א  
עין נקובה  א גפן  א              
    מטע*2 א              
24/07/2022   25/07/2022   26/07/2022   27/07/2022   28/07/2022   29/07/2022
עין נקובה א         שריגים  א בית זית א  
31/07/2022                    
עין נקובה                     

תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - יולי 2022

מכולות משאיות מועצה

א נהג ב נהג ג נהג ד נהג ה נהג
            01/06/2022   02/06/2022  
            א.ת הר טוב ד נחושה  ג
            ישעי ד שורש ג
            שורש ג חינוך ד
            רמת רחל ג נחם+בית עלמין ד
            שדות מיכה גזם ד עין כרם ד
03/07/2022   04/07/2022   05/07/2022   06/07/2022   07/07/2022  
נחם+בית עלמין   מסילת ציון ד מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
צפרירים ג גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
אדרת ד יד השמונה ג מוסדות חינוך ד אורה ג מוצא  ד
צור הדסה בבור  ד צרעה ג נוה אילן ד עין כרם ד חינוך ד
10/07/2022   11/07/2022   12/07/2022   13/07/2022   14/07/2022  
מוסדות חינוך ג מעלה החמישה ד מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש ג
קרית ענבים ג רוגלית ג צור הדסה בור ד ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד  הראל ג נחשון ד צור הדסה בור ג חינוך ג
בקוע ד טל שחר ג נוה שלום ד רמת רחל ג נחם+בית עלמין ד
צור הדסה בבור  ד         שדות מיכה גזם ד עין כרם ד
17/07/2022   18/07/2022   19/07/2022   20/07/2022   21/07/2022  
צפרירים ג מסילת ציון ד מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
יד לשיריון ד גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
אדרת ד עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
צור הדסה בבור  ד יד השמונה ג מוסדות חינוך ד שדות מיכה גושית  ד מוצא ד
    צרעה ג נוה אילן ד        
24/07/2022   25/07/2022   26/07/2022   27/07/2022   28/07/2022  
קרית ענבים ג שואבה ג מועצה +רטרנו ד א.ת הר טוב ד שורש  ג
יד לשריון ג מעלה חמישה ג צור הדסה בור ג ישעי ג נחושה ג
בקוע ד רוגלית ד נחשון ד צור הדסה בור ג נחם +בית עלמין ד
צור הדסה בבור  ד הראל  ד נווה שלום ג שדות מיכה גזם ד עין כרם ד
    טל שחר  ד            

תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - יוני 2022

מכולות משאיות מועצה

א   ב   ג   ד נהג ה נהג
            01/06/2022   02/06/2022  
            א.ת הר טוב ד נחושה  ג
            ישעי ד שורש ג
            שואבה ג חינוך ד
            רמת רחל ג נחם+בית עלמין ד
            שדות מיכה גזם ד עין כרם ד
05/06/2022   06/06/2022   07/06/2022   08/06/2022   09/06/2022  
שבועות   מסילת ציון ד מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
  ג גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
  ד עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
  ד יד השמונה ג מוסדות חינוך ד אורה ג אדרת ג
  ד צרעה ג נוה אילן ד עין כרם   מוצא  ד
12/06/2022   13/06/2022   14/06/2022   15/06/2022   16/06/2022  
מוסדות חינוך ג     מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש ג
קרית ענבים ג מעלה החמישה ד   ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד רוגלית  ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
בקוע ד הראל ג נחשון ד רמת רחל ג נחם+בית עלמין ד
צור הדסה בבור  ד טל שחר ג נוה שלום ד שדות מיכה גזם ד עין כרם ד
19/06/2022   20/06/2022   21/062022   22/06/2022   23/06/2022  
    מסילת ציון ד מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
צפרירים ג גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
אדרת ד יד השמונה ג מוסדות חינוך ד שדות מיכה גושית  ד    
צור הדסה בבור  ד צרעה ג נוה אילן ד     מוצא ד
26/06/2022   27/06/2022   28/06/2022   29/06/2022/   30/06/2022  
קרית ענבים ג שואבה ג מועצה +רטרנו ד א.ת הר טוב ד שורש  ג
יד לשריון ג מעלה חמישה ג צור הדסה בור ג ישעי ג נחושה ג
בקוע ד רוגלית ד נחשון ד צור הדסה בור ג נחם +בית עלמין ד
צור הדסה בבור  ד הראל  ד נווה שלום ג שדות מיכה גזם ד עין כרם ד
    טל שחר  ד            

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - יוני 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

            ד   ה  
            01/06/2022   02/06/2022  
            אביעזר*2 א אשתאול*2 א
            מחסיה א כסלון א
            תרום*2   בית זית א
            בית נקופה*2   בית מאיר*2 א
                עמינדב מ
05/06/2022   06/06/2022   07/06/2022   08/06/2022   09/06/2022  
שבועות   רמת רזיאל*2 א תירוש א גבעת ישעיהו*2 א זכריה*2 א
    כפר אוריה *2 א זנוח א שריגים א בית זית א
    תעוז*2 א נתיב הל"ה א     עין ראפה א
    עין נקובה א            
12/06/2022   13/06/2022   14/06/2022   15/06/2022   16/06/2022  
ען נקובה  א       א צלפון *2 א בית זית א
                עמינדב מ
19/06/2022   20/06/2022   21/06/2022   22/06/2022   23/06/2022  
אבן ספיר*2 א לוזית*2 א נתיב הל"ה א     בית זית א
עין נקובה  א גפן  א            
    מטע*2 א            
26/06/2022   27/06/2022   28/06/2022   29/06/2022   30/06/2022  
עין נקובה א         שריגים  א בית זית א
            נס הרים*2 א    

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - מאי 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

א   ב    ג   ד   ה   ו
01/05/2022   02/05/2022   03/05/2022   04/05/2022   05/05/2022   06/05/2022
חג    חג    כפר אוריה*2 א תרום*2 א יום העצמאות   תעוז*2
        לוזית*2   מחסיה א      
        שריגים א גבעת ישעיהו*2 א      
        גפן   עין נקובה מ      
        מטע*2   בית זית  א      
08/05/2022   09/05/2022   10/05/2022   11/05/2022   12/05/2022   13/05/2022
בית מאיר*2 א שדות מיכה א נתיב הל"ה א אביעזר*2 א אשתאול*2 א  
עין נקובה מ זנוח א         כסלון א  
    בית נקופה*2 א         בית זית א  
15/05/2022   16/05/2022   17/05/2022   18/05/2022   19/05/2022   20/05/2022
עין נקובה מ רמת רזיאל*2 א תירוש א     זכריה*2 א  
צלפון*2       שריגים א     בית זית א  
                עין ראפה א  
22/05/2022   23/05/2022   24/05/2022   25/05/2022   26/05/2022   27/05/2022
ען נקובה        נתיב הל"ה   נס הרים*2 א בית זית א  
29/05/2022   30/05/2022   31/05/2022            
אבן ספיר*2 א                  
עין נקובה                     

תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - מאי 2022

מכולות משאיות מועצה

שבוע ראשון
01/05/2022   02/05/2022   03/05/2022   04/05/2022   יום העצמאות   
מסדות חינוך ג שואבה ד מועצה+רטורנו ג א.ת הר טוב ד    
קרית ענבים ג מעלה החמישה ד     ישעי ד    
יד לשיריון ג רוגלית  ג צור הדסה בור ד שורש ג    
בקוע ד הראל ג נחשון ד רמת רחל ג    
צור הדסה בבור  ד טל שחר ג נוה שלום ד נחושה ג    
שבוע שני
08/05/2022   09/05/2022   10/05/2022   11/05/2022   12/05/2022  
נחם+בית עלמין   מסילת ציון ד מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
צפרירים ג גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
אדרת ד יד השמונה ג מוסדות חינוך ד אורה ג עמינדב ד
צור הדסה בבור  ד צרעה ג נוה אילן ד עין כרם   מוצא+ארזה ד
שבוע שלישי
15/05/2022   16/05/2022   17/05/2022   18/05/2022   19/05/2022  
מוסדות חינוך ג     מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש ג
קרית ענבים ג מעלה החמישה ד   ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד רוגלית  ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
בקוע ד הראל ג נחשון ד רמת רחל ג נחם+בית עלמין ד
צור הדסה בבור  ד טל שחר ג נוה שלום ד     עין כרם ד
שבוע רביעי
22/05/2022   23/05/2022   24/05/2022   25/05/2022   26/05/20/2022  
    מסילת ציון ד מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
צפרירים ג גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
אדרת ד יד השמונה ג מוסדות חינוך ד     עמינדב ד
צור הדסה בבור  ד צרעה ג נוה אילן ד     מוצא+ארזה ד
29/05/2022   30/05/2022   31/05/2022          
קרית ענבים   שואבה   מועצה +רטרנו          
יד לשריון   מעלה חמישה   צור הדסה בור          
בקוע   רוגלית   נחשון          
צור הדסה בבור    הראל    נווה שלום          
    טל שחר               

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - אפריל 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

א   ב    ג   ד   ה  
03/04/2022   04/04/2022   05/04/2022   06/04/2022   07/04/2022  
בית מאיר*2 א שדות מיכה א כפר אוריה*2 א אביעזר*2 א אשתאול*2 א
עין נקובה מ זנוח א נתיב הל"ה א מחסיה א כסלון א
שריגים א בית נקופה*2 א         בית זית א
תרום*2                  
10/04/2022   11/04/2022   12/04/2022   13/04/2022   14/04/2022  
עין נקובה מ רמת רזיאל*2 א תירוש א     זכריה*2 א
תעוז*2 א         גבעת ישעיהו*2 א בית זית א
צלפון*2           שריגים א עין ראפה א
17/04/2022   18/04/2022   19/04/2022   20/04/2022   21/04/2022  
עין נקובה  א     נתיב הל"ה א     בית זית א
24/04/2022   25/04/2022   26/04/2022   27/04/2022   28/04/2022  
אבן ספיר*2 א לוזית*2 א     נס הרים*2      
עין נקובה  א גפן  א            
    מטע*2 א            

תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - אפריל 2022

מכולות משאיות מועצה

שבוע ראשון
3/4 ראשון נהג   4/4 שני נהג  5/4 שלישי נהג 6/4 רביעי נהג 7/4 חמישי נהג
    שואבה ד מועצה +רטרנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
קרית ענבים ג מעלה החמישה ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד רוגלית  ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
בקוע ג הראל ג מוסדות חינוך ד   ג עמינדב ד
צור הדסה בבור  ד טל שחר ג נוה אילן ד     מוצא+ארזה ד
שבוע שני
10/4 ראשון נהג    11/4 שני נהג 12/4 שלישי נהג 13/4 רביעי נהג  14/4 חמישי נהג
מוסדות חינוך   נחשון ד נטף ג א.ת הר טוב ד נווה אילן ג
אדרת ד גיזו ד שורש ג בקוע ד צור הדסה ג
יד לשיריון ד נווה שלום ג צור הדסה בור ד שואבה ד    
מסילת ציון ד יד השמונה ד נחושה ד טל שחר ג גבעת יערים ד
צור הדסה בבור  ג ישעי ג עין כרם ד הראל ג עמינדב ד
עגור  ג רמת רחל ג נחם בית עלמין ג צובה ג מוצא +ארזה ג
צרעה  ג             מבוא ביתר ד
שבוע שלישי - חול המועד פסח
  17/4 ראשן נהג 18/4 שני נהג  19/4 שלישי נהג 20/4 רביעי נהג   21/4 חמישי נהג
        חופש   חופש   חופש  
גרשון    דודי ד            
מוסדות חינוך ג מעלה החמישה ד            
קרית ענבים ג רוגלית ג            
יד לשריון ג מועצה +טורנו ג            
צור הדסה בבור  ג   ג            
שבוע רביעי
 24/4 ראשון נהג  25/4 שני נהג 26/4 שלישי נהג 27/4 רביעי נהג 28/4 חמישי נהג
צפרירים ג מסילת ציון ד מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש ג
אדרת ג גיזו ד   ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
א.ת הר טוב ד יד השמונה ג נחשון ד רמת רחל ג נחם+בית עלמין ד
צור הדסה בבור  ד צרעה ג נוה שלום ד     עין כרם ד

תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - מרץ 2022

מכולות משאיות מועצה

שבוע ראשון
        שלישי 1/3 נהג רביעי 2/3 נהג חמישי 3/3
        מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים
        נטף ג צובה ד מבוא ביתר
        צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך
        מוסדות חינוך ד     עמינדב
        נוה אילן ד     מוצא+ארזה
                חינוך
שבוע שני
6/3 ראשון נהג  7/3 שני נהג  8/3 שלישי נהג  9/3 רביעי נהג  10/3 חמישי
מוסדות חינוך ג שואבה ד מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש
קרית ענבים ג מעלה החמישה ד     ישעי ד נחושה
יד לשיריון ד רוגלית  ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך
בקוע ד הראל ג נחשון ד רמת רחל ג נחם+בית עלמין
צור הדסה בבור  ד טל שחר ג נוה שלום ד     עין כרם
שבוע שלישי
13/3 ראשון נהג  14/3 שני נהג  15/3 שלישי נהג  16/3 רביעי נהג 17/3 חמישי
    מסילת ציון ד מועצה +רטורנו ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים
    גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר
יד לשיריון ד עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך
אדרת ד יד השמונה ג מוסדות חינוך ד     עמינדב
צור הדסה בבור  ד צרעה ג נוה אילן ד     מוצא+ארזה
                חינוך
שבוע רביעי
 20/3 ראשון   21/3 שני   22/3 שלישי   23/3 רביעי   24/3 חמישי
מוסדות חינוך ג שואבה ד מועצה+רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש
קרית ענבים ג מעלה החמישה ד     ישעי ד נחושה
יד לשיריון ד רוגלית  ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך
בקוע ד הראל ג נחשון ד רמת רחל ג נחם+בית עלמין
צור הדסה בבור  ד טל שחר ג נוה שלום ד     עין כרם
שבוע חמישי
27/3 ראשון נהג 28/3 שני   29/3 שלישי נהג  30/3 רביעי נהג  31/3 חמישי
    מסילת ציון   מועצה+רטורנו ג א.ת הר טוב ד שרש
צפרירים ג גיזו       ישעי ד נחושה
יד לשיריון ד עגור   צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך
אדרת ד יד השמונה   נחשון ד רמת רחל ג נחם+בית עלמין
צור הדסה בבור  ד צרעה   נוה שלום ד     עין כרם

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - מרץ 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

א   ב    ג   ד   ה   ו
        01/03/2022   02/03/2022   03/03/2022   04/03/2022
        כפר אוריה*2 א תרום*2 א בית זית א  
        בית נקןפה *2   מחסיה א תעוז*2 א  
        שריגים א גבעת ישעיהו*2 א      
            אורה א      
06/03/2022   07/03/2022   08/03/2022   09/03/2022   10/03/2022   11/03/2022
בית מאיר*2 א שדות מיכה א נתיב הל"ה א אביעזר*2 א אשתאול*2 א  
עין נקובה מ זנוח א         כסלון א  
                בית זית א  
13/03/2022   14/03/2022   15/03/2022   16/03/202   17/03/2022   18/03/2022
עין נקובה מ רמת רזיאל*2 א תירוש א אורה א זכריה*2 א  
        שריגים א     בית זית א  
        צלפון *2       עין ראפה א  
20/03/2022   21/03/2022   22/03/2022   23/03/2022   24/03/2022   25/03/2022
ען נקובה  א     נתיב הל"ה א   א בית זית א  
27/03/2022   28/03/2022   29/03/2022   30/03/2022   31/03/2022    
אבן ספיר*2 א לוזית*2 א     נס הרים*2        
עין נקובה  א גפן  א              
    מטע*2 א              

תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - פברואר 2022

מכולות משאיות מועצה

שבוע ראשון
        שלישי 1/2 נהג רביעי 2/2 נהג חמישי 3/2 נהג
        רטורנו+מועצה ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
        נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
        צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
        מוסדות חינוך ד אורה ג עמינדב ד
        נוה אילן ד     מוצא+ארזה ד
                חינוך ד
שבוע שני
6/2 ראשון נהג 7/2 שני נהג 8/2 שלשי נהג 9/2 רביעי נהג 10/2 חמישי נהג
מוסדות חינוך ג שואבה ד רטורנו +מועצה ג א.ת הר טוב ד שרש ג
קרית ענבים ג מעלה החמישה ד ג"ג ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד רוגלית  ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
בקוע ד הראל ג נחשון ד רמת רחל ג נחם+בית עלמין ד
צור הדסה בבור  ד טל שחר ג נוה שלום ד     עין כרם ד
                רטורנו ד
שבוע שלישי
13/2 ראשון נהג 14/2 שני נהג 15/2 שלישי נהג 16/2 רביעי נהג 17/2 חמישי נהג
    מסילת ציון ד רטורנו +מועצה ג א.ת הר טוב ד גבעת יערים ג
צפרירים ג גיזו ד נטף ג צובה ד מבוא ביתר ג
יד לשיריון ד עגור ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
אדרת ד יד השמונה ג מוסדות חינוך ד אורה ג עמינדב ד
צור הדסה בבור  ד צרעה ג נוה אילן ד     מוצא+ארזה ד
                חינוך ד
שבוע רביעי
20/2 ראשון נהג 21/2 שני נהג 22/2 שלישי נהג 23/2 רביעי נהג 24/2 חמישי נהג
מסדות חינוך ג שואבה ד רטורנו+מועצה ג א.ת הר טוב ד שרש ג
קרית ענבים ג מעלה החמישה ד ג"ג ג ישעי ד נחושה ג
יד לשיריון ד רוגלית  ג צור הדסה בור ד צור הדסה בור ג חינוך ג
בקוע ד הראל ג נחשון ד רמת רחל ג נחם+בית עלמין ד
צור הדסה בבור  ד טל שחר ג נוה שלום ד     עין כרם ד
                רטורנו ד
שבוע חמישי
ראשון 27/2 נהג שני 28/2 נהג       נהג   נהג
    מסילת ציון ד            
צפרירים ג גיזו ד            
יד לשיריון ד עגור ג            
אדרת ג יד השמונה ג            
צור הדסה בבור  ד צרעה ג            

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - פברואר 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

א   ב    ג   ד   ה  
        01/02/2022   02/02/2022   03/02/2022  
        כפר אוריה*2 א תרום*2 א בית זית א
            מחסיה א תעוז*2 א
        שריגים א גבעת ישעיהו*2 א    
06/02/2022   07/02/2022   08/02/2022   09/02/2022   10/02/2022  
בית מאיר*2 א שדות מיכה א     אביעזר*2 א אשתאול*2 א
עין נקובה מ זנוח א         כסלון א
    בית נקופה*2 א         בית זית א
        נתיב הל"ה א        
13/02/2022   14/02/2022   15/02/2022   16/02/2022   17/02/2022  
עין נקובה מ רמת רזיאל*2 א תירוש א     זכריה*2 א
        שריגים א     בית זית א
        צלפון *2       עין ראפה א
20/02/2022   21/02/2022   22/02/2022   23/02/2022   24/02/2022  
עין נקובה        נתיב הל"ה   נס הרים*2 א בית זית א
27/02/2022   28/02/2022              
אבן ספיר*2 א לוזית*2 א            
עין נקובה    גפן  א            
    מטע*2 א            

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - ינואר 2022

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה

א   ב    ג   ד   ה   ו
02/01/2022   03/01/2022   04/01/2022   05/01/2022   06/01/2022   07/01/2022
    לוזית *2 א כפר אוריה*2 א תרום*2 א בית זית א  
    גפן א     מחסיה א תעוז*2 א  
    מטע*2 א שריגים א גבעת ישעיהו*2 א      
09/01/2022   10/01/2022   11/01/2022   12/01/2022   13/01/2022   14/01/2022
בית מאיר*2 א שדות מיכה א     אביעזר*2 א אשתאול*2 א צלפון*2
  מ זנוח א         כסלון א  
    בית נקופה*2 א         בית זית א  
        נתיב הל"ה א          
16/01/2022   17/01/2022   18/01/2022   19/01/2022   20/01/2022   21/01/2022
  מ רמת רזיאל*2 א תירוש א     זכריה*2 א  
        שריגים א     בית זית א  
                עין ראפה א  
23/01/2022   24/01/2022   25/01/2022   26/01/2022   27/01/2022   28/01/2022
        נתיב הל"ה   נס הרים*2 א בית זית א  
30/01/2022                    
אבן ספיר*2 א                  

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - דצמבר 2021

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב

*א=איסוף, *מ=מכולה 

א   ב    ג   ד   ה   ו
            01/12/2021   02/12/2021   03/12/2021
            אשתאול א בית זית א  
            מחסיה א תעוז א  
            גבעת ישעיהו א לוזית א  
            כפר אוריה א      
05/12/2021   06/12/2021   07/12/2021   08/12/2021   09/12/2021   10/12/2021
בית מאיר א שדות מיכה א שריגים א אביעזר א     צלפון
קריית ענבים מ זנוח א צפרירים א מטע א כסלון א  
גפן א בית נקופה א         בית זית א  
                תרום א  
12/12/2021   13/12/2021   14/12/2021   15/12/2021   16/12/2021   17/12/2021
    רמת רזיאל א תירוש א     זכריה א  
        שריגים א     בית זית א  
        ניתיב הל"ה  א     עין ראפה א  
19/12/2021   20/12/2021   21/12/2021   22/12/2021   23/12/2021   24/12/2021
קריית ענבים           נס הרים א בית זית א  
26/12/2021   27/12/2021   28/12/2021   29/12/2021   30/12/2021   31/12/2021
אבן ספיר א     נתיב הל"ה א          

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - נובמבר 2021

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביבה

*א=איסוף, *מ=מכולה

א ב  ג ד ה ו
  01/11/2021 02/11/2021 03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021
  לוזית (א) כפר אוריה (א) תרום (א) בית זית (א)  
  גפן (א) צפרירים (א) מחסיה (א) תעוז (א)  
  מטע (א) שריגים (א) גבעת ישעיהו (א)    
07/11/2021 08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021
בית מאיר (א) שדות מיכה (א)   אביעזר (א) אשתאול (א) צלפון
קריית ענבים (מ) זנוח (א)     כסלון (א)  
  בית נקופה (א)     בית זית (א)  
    נתיב הל"ה (א)      
14/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021
  רמת רזיאל (א) תירוש (א)   זכריה (א)  
    שריגים (א)   בית זית (א)  
        עין ראפה (א)  
21/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021 26/11/2021
קריית ענבים (מ)   נתיב הל"ה נס הרים (א) בית זית (א)  
28/11/2021          
אבן ספיר (א)          

תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - אוקטובר 2021

 • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
 • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
 • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
 • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
 • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביבה

*א=איסוף, *מ=מכולה

א   ב    ג   ד   ה   ו
03/10/2021   04/10/2021   05/10/2021   06/10/2021   07/10/2021   08/10/2021
גבעת ישעיהו א לוזית  א כפר אוריה א תרום א בית זית א  
מטע א גפן א צפרירים א מחסיה א תעוז א  
        שריגים א          
א   ב    ג   ד   ה   ו
10/10/2021   11/10/2021   12/10/2021   13/10/2021   14/10/2021   15/10/2021
בית מאיר א שדות מיכה א     אביעזר א אשתאול א צלפון
    זנוח א         כסלון א  
    בית נקופה א         בית זית א  
        נתיב הל"ה א          
א   ב    ג   ד   ה   ו
17/10/2021   18/10/2021   19/10/2021   20/10/2021   21/10/2021   22/10/2021
קרית ענבים מ רמת רזיאל א תירוש א     זכריה א  
        שריגים א     בית זית א  
                עין ראפה א  
א   ב    ג   ד   ה   ו
24/10/2021   25/10/2021   26/10/2021   27/10/2021   28/10/2021   29/10/2021
        נתיב הל"ה   נס הרים*2 א בית זית א  
31/10/2021                    
אבן ספיר א                  

תכנית פינוי פסולת גושית חודש אוקטובר 2021

א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

הפינוי מתבצע על ידי נהגי המועצה: גרשון 052-7250611 דודי 053-8915215

א ב ג ד ה
מסדות חינוך (ג) שואבה (ד) מועצה (ג) זכריה גזם (ד) שרש (ג)
עין נקובה (ג) מעלה החמישה (ד) ג"ג (ג) ישעי (ד) נחושה (ג)
יד לשיריון (ד) רוגלית (ג) צור הדסה בור (ד) צור הדסה בור (ג) חינוך (ג)
בקוע (ד) הראל (ג) נחשון (ד) רמת רחל (ג) נחם+בית עלמין (ד)
צור הדסה בבור  (ד) טל שחר (ג) נוה שלום (ד)   עין כרם (ד)
        רטורנו (ד)
    שבוע שני 10.10-14.10    
א ב ג ד ה
  מסילת ציון (ד) רטורנו (ג) זכריה גזם (ד) גבעת יערים (ג)
עין נקובה (ג) גיזו (ד) נטף (ג) צובה (ד) מבוא ביתר (ג)
יד לשיריון (ד) עגור (ג) צור הדסה בור (ד) צור הדסה בור (ג) חינוך (ג)
אדרת (ד) יד השמונה (ג) מוסדות חינוך (ד) אורה (ג) עמינדב (ד)
צור הדסה בבור (ד) צרעה (ג) נוה אילן (ד)   מוצא+ארזה (ד)
        חינוך (ד)
    שבוע שלישי 17.10-21.10    
א ב ג ד ה
מוסדות חינוך (ג) שואבה (ד) מועצה (ג) זכריה גזם (ד) שרש (ג)
עין נקובה (ג) מעלה החמישה (ד) ג"ג (ג) ישעי (ד) נחושה (ג)
יד לשיריון (ד) רוגלית (ג) צור הדסה בור (ד) צור הדסה בור (ג) חינוך (ג)
בקוע (ד) הראל (ג) נחשון (ד) רמת רחל (ג) נחם+בית עלמין (ד)
צור הדסה בבור  (ד) טל שחר (ג) נוה שלום (ד)   עין כרם (ד)
        רטורנו (ד)
    שבוע רביעי 24.10-28.10    
א ב ג ד ה
  מסילת ציון (ד) רטורנו (ג) זכריה גזם (ד) גבעת יערים (ג)
עין נקובה (ג) גיזו (ד) נטף (ג) צובה (ד) מבוא ביתר (ג)
יד לשיריון (ד) עגור (ג) צור הדסה בור (ד) צור הדסה בור (ג) חינוך (ג)
אדרת (ד) יד השמונה (ג) מוסדות חינוך (ד) אורה (ג) עמינדב (ד)
צור הדסה בבור (ד) צרעה (ג) נוה אילן (ד)   מוצא+ארזה (ד)
        חינוך (ד)

תכנית פינוי פסולת גושית חודש ספטמבר 2021

א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה ו
      01/09/2021 02/09/2021 03/09/2021
      תרום (א) בית זית (א)  
      מחסיה (א) תעוז (א)  
      כפר אוריה (א) צפרירים (א)  
05/09/2021 06/09/2021 07/09/2021 08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021
בית מאיר (א) שדות מיכה (א) ראש השנה ראש השנה אשתאול (א)  
אביעזר (א)   כסלון (א)  
גבעת ישעיהו (א) בית נקופה (א) בית זית (א)  
12/09/2021 13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021
קרית ענבים (מ) רמת רזיאל (א) מטע (א) זכריה (א) כיפור  
צלפון (א) נתיב הלה שריגים (א) בית זית (א)  
זנוח (א)     עין ראפה (א)  
19/09/2021 20/09/2021 21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021
תירוש (א) שריגים (א) סוכות גפן (א) בית זית (א)  
לוזית (א)        
26/09/2021 27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021
    שמחת תורה אבן ספיר    
    נס הרים     

תכנית פינוי פסולת גושית חודש אוגוסט 2021

א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה
01/08/2021 02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021
גבעת ישעיהו (א) לוזית (א) כפר אוריה (א) תרום (א) בית זית (א)
מטע (א) גפן (א) צפרירים (א) מחסיה (א) תעוז (א)
    שריגים (א)    
08/08/2021 09/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021
בית מאיר (א) שדות מיכה (א) נתיב הל"ה (א) אביעזר (א) אשתאול (א)
  זנוח (א)   אבן ספיר (א) כסלון (א)
  בית נקופה (א)     בית זית (א)
15/08/2021 16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021
קרית ענבים (מ) רמת רזיאל (א) תירוש (א)   זכריה (א)
צלפון (א)   שריגים (א)   בית זית (א)
        עין ראפה (א)
22/08/2021 23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 26/08/2021
      נס הרים (א) בית זית (א)

תכנית פינוי פסולת גושית חודש יולי 2021

א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה
        01/07/2021
        בית זית
        תעוז
04/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 08/07/2021
גבעת ישעיהו לוזית  כפר אוריה תרום אשתאול
מטע גפן צפרירים מחסיה כסלון
        בית זית
11/07/2021 12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021
בית מאיר שדות מיכה   אביעזר זכריה
  זנוח שריגים אבן ספיר בית זית
  בית נקופה צלפון   עין ראפה
    נתיב הל"ה    
18/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021
קרית ענבים רמת רזיאל תירוש   בית זית
25/07/2021 26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021
    נתיב הל"ה נס הרים  

 

תכנית פינוי פסולת גושית חודש יוני 2021

א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה
    01/06/2021 02/06/2021 03/06/2021
    כסלון (א) מחסיה (א) בית זית (א)
    גפן (א)   תעוז (א)
    צפרירים (א)    
06/06/2021 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021
גבעת ישעיהו (א) לוזית (א) כפר אוריה (א) תרום (א) אשתאול (א)
מטע (א)        
13/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021
בית מאיר (א) שדות מיכה (א) בית נקופה (א) אביעזר (א) זכריה (א)
  זנוח (א) שריגים (א) אבן ספיר (א) בית זית (א)
    צלפון (א)   עין ראפה (א)
20/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021
קרית ענבים (מ) רמת רזיאל (א) תירוש (א) נס הרים (א) בית זית (א)

תכנית פינוי פסולת גושית חודש מאי 2021

א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה ו
02/05/2021 03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021
צפרירים (א) שדות מיכה (א) כסלון מחסיה בית זית  
  זנוח (א) גפן בר גיורא תעוז  
09/05/2021 10/05/2021 11/05/2021 12/05/2021  13/05/2021 14/05/2021
גבעת ישעיהו (א) לוזית (א) כפר אוריה (א) תרום (א) אשתאול (א) צלפון
מטע (א)          
16/05/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021
בית מאיר (א)   בית נקופה (א) אביעזר (א) זכריה (א)  
    שריגים (א) אבן ספיר (א) בית זית (א)  
        עין ראפה (א)  
ערב שבועות שבועות        
23/05/2021 24/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
קרית ענבים (מ) רמת רזיאל (א) תירוש (א) נס הרים (א) בית זית (א)  

 

תכנית פינוי פסולת גושית חודש אפריל 2021

א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה ו
04/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 09/04/2021
  נתיב הלה (מ) כסלון (א) מחסיה (א) נחם (מ) יד השמונה (מ)
  שדות מיכה (א) גפן (א) עגור (מ) שואבה (מ) נוה שלום (מ)
  צפרירים (א) זנוח (א) בר גיורא*2 (א) בית זית (א) שרש (מ)
      רוגלית (מ) תעוז (א) נטף (מ)
        גבעת יערים (א)  
11/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021
גבעת ישעיהו (א) לוזית (א) נחושה (מ) תרום (א) עצמאות צובה (מ)
קרית ענבים (מ) כפר אוריה (א) מוצא עלית (מ) אשתאול (א) ישעי (מ)
מטע*2 (א) מבוא ביתר (מ) עמינדב (מ) צרעה (מ)  
      אדרת (מ)  
      צלפון (א)  
18/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021
בית מאיר (א) אביעזר (א) בית נקופה (א) נחם (מ) זכריה (א) נטף (מ)
אבן ספיר (א) בקוע (מ) רוגלית (מ) שואבה (מ) אורה (מ) שרש (מ)
    שריגים (א) תירוש (א) גבעת יערים (מ)  
        בית זית (א)  
        עין ראפה (א)  
25/04/2021 26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021
קרית ענבים (מ) מבוא ביתר (מ) נחושה (מ) עמינדב (מ) אדרת (מ) שרש (מ)
נתיב הלה (מ) גיזו (מ) מוצא עלית (מ) אורה (מ) בקוע (מ) ישעי (מ)
רמת רזיאל (א) הראל (מ)   צרעה (מ) בית זית (א) צובה (מ)
      נס הרים (א)    

תכנית פינוי פסולת גושית חודש מרץ 2021

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה ו
  01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021
  נתיב הלה כסלון מחסיה נחם יד השמונה
  שדות מיכה גפן עגור שואבה נוה שלום
  צפרירים זנוח בר גיורא בית זית שרש
      רוגלית תעוז נטף
        גבעת יערים  
07/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 12/03/2021
גבעת ישעיהו לוזית  נחושה תרום אדרת צובה
קרית ענבים כפר אוריה מוצא עלית אשתאול בקוע ישעי
מטע*2 מבוא ביתר עמינדב צרעה בית זית  
14/03/2021 15/03/2021 16/03/2021 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021
בית מאיר אביעזר בית נקופה נחם זכריה נטף
אבן ספיר צלפון*2 רוגלית שואבה אורה שרש
    שריגים תירוש גבעת יערים  
        בית זית  
        עין ראפה  
21/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 26/03/2021
קרית ענבים מבוא ביתר נחושה עמינדב אדרת שרש
נתיב הלה גיזו מוצא עלית אורה בקוע ישעי
רמת רזיאל הראל   צרעה בית זית צובה
      נס הרים    
28/03/2021 29/03/2021 30/03/2021 31/03/2021    
פסח          

תכנית פינוי פסולת גושית חודש פברואר 2021 א-איסוף מליד הבתים מ-מכולה

פרטי איש הקשר מטעם המועצה לצורך ביצוע שינויים / תיאום וקבלת פרטים נוספים: משה דוד 0527250612

א ב  ג ד ה ו
  01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 05/02/2021
  נתיב הלה כסלון מחסיה נחם יד השמונה
  שדות מיכה גפן עגור שואבה נוה שלום
  צפרירים זנוח בר גיורא בית זית שרש
      רוגלית תעוז נטף
        גבעת יערים  
07/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021
גבעת ישעיהו לוזית  נחושה תרום אדרת צובה
קרית ענבים כפר אוריה מוצא עלית אשתאול בקוע ישעי
מטע מבוא ביתר עמינדב צרעה בית זית  
14/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021
בית מאיר אביעזר בית נקופה נחם זכריה נטף
אבן ספיר   רוגלית שואבה אורה שרש
    שריגים תירוש גבעת יערים צלפון
        בית זית  
        עין ראפה  
21/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021
קרית ענבים מבוא ביתר נחושה עמינדב אדרת שרש
נתיב הלה גיזו מוצא עלית אורה בקוע ישעי
רמת רזיאל הראל   צרעה בית זית צובה
      נס הרים