קול יהודה- עלון מס' 516

הלוגו של האגף לתרבות יהודית

 

ראש חודש ניסן יהיה ביום חמישי א ניסן 26.3
עוברים לשעון קיץ ביום חמישי בלילה (מוסיפים שעה)
 

שבת פרשת ויקרא

זמני כניסת השבת יום שישי
ב' בניסן תש"פ 27.3.2020

ירושלים: 18:20
 
ת"א: 18:35
 
חיפה: 18:26
 
ב"ש: 18:37

זמני יציאת השבת יום שבת
ג' בניסן תש"פ 28.3.2020

ירושלים: 19:33
 
ת"א: 19:35
 
חיפה: 19:35
 
ב"ש: 19:35

 

לרפואת כל חולי עמנו ישראל,
דבר תורה מיפי הרב אברהם חמו על פרשת ויקרא
 
בפרשת ויקרא כתוב במילה ויקרא א קטנה
אומר הרב שך: ה׳ נתן למשה דיו לכל אות
ומשה כתב א קטנה והחסיר מעם ישראל תורה
למה?
ועונה: כל התורה נכתבה בשביל עבודת המידות
והמידה הכי חשובה היא מידת הענווה
ואילו משה הקטין את א כדי ללמד ענווה
לכן התועלת עולה על ההפסד
שנזכה למידת הענווה
בניסן נגאלנו בניסן עתידים להגאל 
ושתמיד נזכור: ״עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה״
וכל הבוטח בה׳ חסד יסובבנו