שבת פרשת פנחס

זמני כניסת השבת יום שישי

כ"ה אייר התשפ"א 7.5.2021

ירושלים: 19:11

ת"א: 19:26

זמני יציאת השבת יום שבת

כ"ו אייר התשפ"א 8.5.2021

ירושלים: 20:37

ר"ת: 21:03

דבר תורה מאת הרב אברהם חמו על פרשת בהר

בפרשת וישלח קראנו ששמעון ולוי הורגים את כל תושבי שכם כי חיללו את דינה אחותם ואילו בפרשת פנחס מגיע נשיא משבט שמעון זימרי בן סלוא וחוטא עם אישה מואבית ופנחס (משבט לוי) הורג את שניהם ומקדש שם שמים עד כדי כך שה׳ אומר: ״בקנאו את קנאתי״ רק עליו נאמר שואל הרב: איך לוי זכה לזכות הגדולה לפנחס ואילו שמעון זכה לחוטא הגדול זימרי בן סלוא??
ועונה: ששמעון בזמן שהרגו את תושבי שכם היה חוטא בשמירת העניים ואילו לוי לא.
אנחנו לומדים שלפעמים פעולה אחת או מילה אחת יכולה לשנות לאדם את מסלול החיים שלו ואחרי 20 שנה השינוי הוא עצום לטוב ולרע כמובן שנזכה לעשות רק טוב בע״ה
אוהב אותכם עם ישראל מכל ה❤️
ושתמיד נזכור: ״עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה״