להלן הנחיות להגשת בקשה לסיוע רפואי לשנת תשפ"ד:

 1. מערכת סייעות רפואיות תהיה פתוחה להגשת בקשות חדשות לשנת תשפ"ד במועדים הבאים בלבד:

הראשון-  01/03/23 ועד לתאריך 10/08/2023

בקשות שיוגשו עד לתאריך 31/05/23  ידונו ויאושרו עד לתאריך 01/09/23.

בקשות שיוגשו עד לתאריך 10/08/23  לא בהכרח ידונו עד לתאריך 01/09/23 ולא בהכרח יאושרו רטרואקטיבית.

השני-  18/10/23 ועד לתאריך 31/10/23 – אין התחייבות למתן אישור במיידי ו/או לאישור רטרואקטיבי

השלישי-  17/12/23 ועד לתאריך 31/12/23 – במועד זה יוגשו אך ורק בקשות למצבים רפואיים חדשים שהתגלו ב- 60 ימים האחרונים ובצירוף מסמך רפואי מרופא מומחה.

הערה חשובה: לא ניתן יהיה להגיש בקשה מעבר לטווח התאריכים המצוינים לעיל. הגישה למערכת תהיה חסומה ולא ניתן יהיה להגיש בקשות, למעט תלמידים שאובחנו עם מחלה חדשה, כגון: סוכרת.

2. להלן הקריטריונים לסיוע רפואי:

טיפול פולשני בשגרה 

התלמיד זכאי לסיוע רפואי אם במסמך רפואי הוגדר כי נדרש סיוע באחת מהפעולות הבאות:

 • מתן חמצן.
 • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטומיה.
 • צנתור שלפוחית השתן.
 • ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין.
 • הזנה דרך זונדה.
 • חיבור וניתוק ממכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות
 • החזרת קנולה למקומה
 • טיפול בסטומה

השגחה לשם מניעת סכנת חיים מיידית 

על פי מסמך רפואי *מרופא מומחה שתוקפו לא יאוחר משישה חודשים, למעט אלרגיה למוצרי מזון שתוקפו עד 12 חודשים, מרגע הגשת הבקשה לסיוע, הקובע את קיומו של אחד המצבים הרפואיים הבאים:

 • אפילפסיה לא מאוזנת שאינה ניתנת לאיזון תרופתי (יותר מ- 2 התקפים בחודש)
 • השתלת קוצב לב.
 • שנתיים ראשונות לאחר השתלת איבר.
 • הפרעה או קרישת דם חמורה ומסכנת חיים עם נטייה לדימום לא מבוקר.
 • אלרגיה המוגדרת מפורשות במסמך הרפואי כמסכנת חיים למוצרי מזון בלבד!

כל בעיה / מחלה שאינה מצויינת בקריטריונים הנ"ל לא תידון בפני הוועדה ותידחה על הסף – מיותר לנסות ולהגיש ולקבל דחייה.

יש לוודא כי ע"ג המסמך מוטבע תאריך של עד שישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה מרופא מומחה בתחום מחלת התלמיד,

המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

באלרגיה למוצרי מזון ניתן להגיש מסמך של עד 12 חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה.

 • נוירולוג - במקרה של אפילפסיה בלתי מאוזנת
 • המטולוג  - במקרה של הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר.
 • קרדיולוג  - במקרה של הפרעת קצב / השתלת קוצב לב / טיפול פולשני של מתן חמצן.
 • אנדוקרינולוג  או הרופא המטפל - במקרה של סוכרת המצריך טיפול באינסולין וניטור רמות סוכר.
 • גסטרואנטרולוג או הרופא המטפל - במקרה של האכלה דרך גסטרוסטום/ הפרעת אכילה חמורה.
 • אורולוג, נפרולוג או הרופא המטפל - במקרה של צורך בצינתור שלפוחית שתן / הפרעה אורגנית במתן שתן.
 • רופא ריאות או הרופא המטפל - במקרה של מחלת ריאות הנדרשת לטיפול פולשני בשגרה
 • אלרגולוג - במקרה של אלרגיה מסכנת חיים למוצרי מזון הבאים חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים.

3. הגשת ערעור – במצב של הגשת ערעור בעקבות דחיית בקשה יש לצרף:

 • חוות דעת מרופא מומחה על הרעה במצב בריאותו/ה ו/או תפקודו/ה של התלמיד/ה
 • דו"ח חינוכי תפקודי מהמוסד החינוכי (גן/בי"ס)

דגשים חשובים לערעור:

 • ניתן להגיש ערעור תוך 14 יום ממועד קבלת/דחיית הבקשה – לאחר מכן הערעור לא יתקבל
 • ללא הגשת 2 המסמכים הנ"ל בקשת הערעור לא תידון בפני ועדת הערעורים
 • במידה והערעור הראשון נדחה, ניתן להגיש ערעור נוסף ואחרון, עם הצגת מסמך רפואי חדש מרופא מומחה שטרם הוצג בפני הוועדה,  שידון בוועדת ערר במשרד הבריאות אין להעסיק הורה או

4. בן משפחה של התלמיד/ה כסייע/ת או מלווה למטרות סיוע.

5. לא תאושר העסקה של יותר מסייע/ת או מלווה אחת באותה כיתה/גן.

6. לא ניתן להגיש בקשה עבור תלמידים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד.

7. יש להקפיד כי התלמיד/ה שעבורו/ה מוגשת הבקשה רשום/ה במצבת התלמידים של הרשות

8. את הבקשות יש לשלוח למייל : [email protected]