שעה- 17:00-19:00

ממשקי עבודה אגף חברה וקהילה בישובים הצגת תכנית הקיץ בהיבטי קהילה, ילדים ונוער ספורט וצעירים, תרבות, תרבות תורנית.
מנחה: שלהבת מרכוספלד מנהלת אגף חברה וקהילה | שרון כץ מנהלת מח' הנוער | יוכי פחימה מנהלת מח' תרבות