תם מועד ההגשה למלגת המועצה.

אנו מאחלים לכם בהצלחה בסימסטר ב'

ממליצים להמשיך ולהתעדכן בפעילות מרכז הצעירים.