מאמן  קבוצה  עלות  לינק לתשלום 
גן - א' כפר אוריה  עידו פומרנץ  2000 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
ב' -ג' כפר אוריה  עידו פומרנץ 2000 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
ד' -ה' כפר אוריה  עידו פומרנץ 2000 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
נערים נתיב הל"ה  אדם פומרנץ  3400 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
עין כרם א' - ב'  אוהד סיידוף  2400 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
עין כרם ג' - ד'  אוהד סיידוף  2400 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
עין כרם ה' - ו'  אוהד סיידוף  2400 להרשמה ותשלום לחצו כאן