מאמן  קבוצה  עלות  לינק לתשלום 
לביאות - צור הדסה  נשים  2420 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
יובל - צור הדסה  נשים  2420 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
גאיה - הרטוב  נשים  2420 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
האיילות - הרטוב  נשים  2420 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
יעלות - עין הרים  נשים  2420 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
נווה שלום  נשים  2420 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
בנות הכפר - אלון  נשים  2420 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
נערות - נחם  נערות  2200 להרשמה ותשלום לחצו כאן 
נערות צור הדסה ממליגה נערות  2200 להרשמה ותשלום לחצו כאן