הננו שמחים להודיעכם על תחילת הרישום לשנת הלימודים תשפב.

מועדי הרישום:

מועד ב':

יפתח החל מיום ראשון ט' באדר תשפ"א 21/02/21 עד יום חמישי כ' באדר תשפ"א  04/03/21

 

שימו לב!

  • הרישום יתבצע אך ורק במועדי הרישום שפורסמו.
  • הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על מנת שנוכל להיערך בהתאם לפתיחת שנת הלימודים תשפ“ב.
  • ילדים הלומדים בשנת הלימודים תשפ"א חייבים לבצע רישום לשנת הלימודים הבאה תשפ"ב
  • אין לראות ברישום עצמו כשיבוץ סופי השיבוצים יעשו רק לאחר קבלת נתוני הרישום ועיבודם, אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדכם למסגרת המבוקשת.
  • בשל מגבלות הקורונה לא תתקיים קבלת קהל במועצה. הרישום ייעשה באמצעות האתר.

אייקון רישום