שעה- 17:00-19:00

ניהול פרויקטים בתשתיות, אחזקת מבנים
מנחה: שרית עוזרי מנהלת אגף הפיתוח