תכנית פינוי גזם לחודש ינואר 2022

  • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
  • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
  • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
  • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
  • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביבה
א ב  ג ד ה ו
02/01/2022 03/01/2022 04/01/2022 05/01/2022 06/01/2022 07/01/2022
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
כפר אוריה *4 צלפון*2 אביעזר*2 זנוח*3 מוצא עלית גיזו*2
בקוע*4 זכריה רוגלית*2 שריגים גבעת יערים  
  מעלה החמישה אורה*2 גבעת ישעיהו*4 בית זית  
  בית נקופה*2 נתיב הל"ה רמת רזיאל גפן *2  
      שואבה    
09/01/2022 10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
צפרירים*3 זכריה מטע*2 נחשון*3 מוצא עלית  
לוזית*3 נחושה*2 ישעי*3 רמת רזיאל גבעת יערים  
אשתאול*4 שורש*2 אדרת*4 שואבה בית זית  
צרעה אבן ספיר*2 תרום*2 מחסיה*3 עגור  
מבוא ביתר מסילת ציון*4   שריגים נוה שלום*2  
16/01/2022 17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
צרעה מעלה החמישה כסלון*2 שריגים גבעת יערים  
נחם*3 עמינדב*2 תעוז*3 תירוש*3 צלפון*2  
קרית ענבים*3 זכריה     נטף*3 רמת רזיאל מוצא עלית  
  מבוא ביתר נתיב הל"ה     אורה*2 שרש*2  
  בית נקופה*2   בית מאיר*4 בית זית  
23/01/2022 24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף בר גיורא
יד השמונה*2 נוה אילן*3 רוגלית*2 שואבה גבעת יערים  
הראל*2 שדות מיכה*3   תרום*2 נס הרים  
עמינדב*1 נחושה*2 מטע*2 אביעזר*1 מוצא עלית  
צרעה זכריה   רמת רזיאל בית זית  
מבוא ביתר     שריגים עגור  
30/01/2022 31/01/2022        
צור הדסה איסוף          

תכנית פינוי גזם לחודש דצמבר 2021

  • התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
  • באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
  • באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
  • באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
  • באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביבה
א ב  ג ד ה ו
      01/12/2021 02/12/2021 03/12/2021
      צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
      זנוח מוצא עלית גיזו
      שריגים גבעת יערים צלפון
      גבעת ישעיהו בית זית  
      רמת רזיאל גפן  
      שואבה    
05/12/2021 06/12/2021 07/12/2021 08/12/2021 09/12/2021 10/12/2021
אורה צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
נחשון כפר אוריה אביעזר רמת רזיאל מוצא עלית תרום
מחסיה בקוע רוגלית שואבה גבעת יערים  
  מעלה החמישה נתיב הל"ה שריגים בית זית  
  בית נקופה     עגור  
        נוה שלום  
12/12/2021 13/12/2021 14/12/2021 15/12/2021 16/12/2021 17/12/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף   בר גיורא
צפרירים נטף מטע שריגים נס הרים  
לוזית נחושה ישעי תירוש גבעת יערים  
אשתאול שורש אדרת רמת רזיאל מסילת ציון  
צרעה אבן ספיר   אורה מוצא עלית  
מבוא ביתר     בית מאיר שרש  
        בית זית  
19/12/2021 20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021 23/12/2021 24/12/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף בר גיורא
צרעה מעלה החמישה כסלון שואבה גבעת יערים  
נחם עמינדב תעוז אביעזר נס הרים  
קרית ענבים צלפון נתיב הל"ה רמת רזיאל מוצא עלית  
  מבוא ביתר   שריגים בית זית  
  בית נקופה     עגור  
26/12/2021 27/12/2021 28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 31/12/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף      
יד השמונה נוה אילן רוגלית      
הראל שדות מיכה מטע      
עמינדב נחושה        
צרעה          
מבוא ביתר          

תכנית פינוי גזם חודש נובמבר 2021

התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביבה

א ב  ג ד ה ו
  01/11/2021 02/11/2021 03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021
  צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
  כפר אוריה אביעזר זנוח מוצא עלית גיזו
  בקוע רוגלית שריגים גבעת יערים  
  מעלה החמישה אורה צלפון בית זית  
  בית נקופה נתיב הל"ה גבעת ישעיהו גפן  
    שואבה רמת רזיאל גפן   
07/11/2021 08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
צפרירים   מטע נחשון מוצא עלית  
לוזית נחושה ישע רמת רזיאל גבעת יערים  
אשתאול שורש אדרת שואבה בית זית  
צרעה אבן ספיר תרום מחסיה עגור  
מבוא ביתר מסילת ציון   שריגים נוה שלום  
14/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
צרעה מעלה החמישה כסלון שריגים גבעת יערים צלפון
נחם עמינדב תעוז תירוש מוצא עלית  
קרית ענבים מבוא ביתר נטף רמת רזיאל שרש  
  בית נקופה נתיב הל"ה אורה בית זית  
      בית מאיר    
21/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021 26/11/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף בר גיורא
יד השמונה נוה אילן רוגלית שואבה גבעת יערים  
הראל שדות מיכה מטע תרום נס הרים  
עמינדב נחושה   אביעזר מוצא עלית  
צרעה     רמת רזיאל בית זית  
מבוא ביתר     שריגים עגור  

תכנית פינוי גזם חודש אוקטובר 2021

התכנית מתבצעת על ידי קבלן 
באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי. 
באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביבה

א ב  ג ד ה ו
03/10/2021 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 08/10/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
צרעה אדרת אביעזר זנוח מוצא עלית  
גיזו בקוע רוגלית נוה שלום גבעת יערים  
כפר אוריה מעלה החמישה אורה גפן בית זית  
צלפון בית נקופה נתיב הל"ה גבעת ישעיהו שריגים  
10/10/2021 11/10/2021 12/10/2021 13/10/2021 14/10/2021 15/10/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
צפרירים נחושה מטע נחשון מוצא עלית  
לוזית שורש ישע רמת רזיאל גבעת יערים  
אשתאול אבן ספיר תרום שואבה בית זית  
צרעה מסילת ציון   מחסיה שריגים  
מבוא ביתר     עגור    
17/10/2021 18/10/2021 19/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף בית זית בר גיורא
נחם מעלה החמישה כסלון צלפון נס הרים שרש
קרית ענבים עמינדב תעוז תירוש גבעת יערים  
  מבוא ביתר נטף רמת רזיאל שריגים  
  בית נקופה נתיב הל"ה אורה מוצא עלית  
      בית מאיר    
24/10/2021 25/10/2021 26/10/2021 27/10/2021 28/10/2021 29/10/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף בר גיורא
יד השמונה נוה אילן רוגלית שואבה גבעת יערים  
הראל שדות מיכה מטע תרום נס הרים  
עמינדב נחושה   אביעזר מוצא עלית  
צרעה     רמת רזיאל בית זית  
מבוא ביתר     עגור שריגים  

תכנית פינוי גזם חודש ספטמבר 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
      01/09/2021 02/09/2021 03/09/2021
      צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
      מסילת ציון*3 מוצא עלית נוה שלום
      כפר אוריה*3 גבעת יערים גפן
      אורה בית זית צלפון*2
      גבעת ישעיהו*3 שריגים  
        נחושה *2  
      רמת רזיאל    
05/09/2021 06/09/2021 07/09/2021 08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף ראש השנה ראש השנה נס הרים בר גיורא
  אדרת *3 מוצא עלית גיזו 
שורש*2   גבעת יערים זנוח*2
נתיב הל"ה   בית זית בית נקופה
אבן ספיר*2   שואבה אשתאול*3
רוגלית    שריגים  
אביעזר      
מבוא ביתר בקוע *3 עגור  
12/09/2021 13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף כיפור בר גיורא
מטע*2 נחשון*3 כסלון*2 אורה תירוש*2
ישעי*3 רמת רזיאל תעוז*3   שרש
צרעה שואבה   רמת רזיאל  
תרום*2 מחסיה*2 נטף*3    
לוזית*3 צפרירים*2 בית מאיר*3    
    נתיב הל"ה    
         
19/09/2021 20/09/2021 21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף סוכות צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף בר גיורא
  בית נקופה*2 שואבה גבעת יערים  
נחם*3   תרום*2 נס הרים  
קרית ענבים*3 צלפון*2 אביעזר*1 מוצא עלית  
מעלה החמישה   רמת רזיאל בית זית  
      מבוא ביתר  
עמינדב*2   עגור שריגים  
26/09/2021 27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף שמחת תורה צור הדסה איסוף נס הרים  
יד השמונה*2   רוגלית*2 גבעת יערים  
הראל*2 נוה אילן*3 נתיב הלה שריגים  
עמינדב*1 שדות מיכה*3 מטע*2 מוצא עלית  
צרעה     נחושה*2  
מבוא ביתר     בית זית  

תכנית פינוי גזם חודש אוגוסט 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
01/08/2021 02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 06/08/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
צרעה אדרת אביעזר זנוח מוצא עלית  
גיזו בקוע רוגלית נוה שלום גבעת יערים  
כפר אוריה מעלה החמישה צלפון גפן בית זית  
אורה בית נקופה נתיב הל"ה גבעת ישעיהו שריגים  
    שואבה רמת רזיאל    
08/08/2021 09/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 13/08/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
צפרירים נחושה מטע נחשון מוצא עלית  
לוזית שורש ישעי רמת רזיאל גבעת יערים  
אשתאול אבן ספיר תרום שואבה בית זית  
צרעה מסילת ציון   מחסיה שריגים  
מבוא ביתר     עגור    
15/08/2021 16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף     נס הרים בר גיורא
נחם מעלה החמישה כסלון שורש גבעת יערים צלפון
קרית ענבים עמינדב תעוז תירוש שריגים  
  מבוא ביתר נטף רמת רזיאל מוצא עלית  
  בית נקופה נתיב הל"ה אורה בית זית  
      בית מאיר    
22/08/2021 23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 27/08/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף בר גיורא
יד השמונה נוה אילן רוגלית שואבה גבעת יערים  
הראל שדות מיכה נתיב הלה תרום נס הרים  
עמינדב נחושה מטע אביעזר מוצא עלית  
צרעה     רמת רזיאל בית זית  
מבוא ביתר     עגור שריגים  

תכנית פינוי גזם חודש יולי 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
        01/07/2021 02/07/2021
        נס הרים בר גיורא
        מוצא עלית צלפון
        גבעת יערים  
        בית זית  
        שריגים  
04/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 09/07/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
צרעה אדרת אביעזר זנוח מוצא עלית  
גיזו בקוע רוגלית נוה שלום גבעת יערים  
כפר אוריה מעלה החמישה מבוא ביתר גפן בית זית  
אורה בית נקופה נתיב הל"ה גבעת ישעיהו שריגים  
    שואבה רמת רזיאל    
11/07/2021 12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף   בר גיורא
צפרירים   מטע נחשון נס הרים  
לוזית נחושה ישעי רמת רזיאל גבעת יערים  
אשתאול שורש   שואבה שריגים  
צרעה אבן ספיר תרום מחסיה מוצא עלית  
מבוא ביתר מסילת ציון   עגור בית זית  
18/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021
  צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף בר גיורא
  מעלה החמישה כסלון שורש גבעת יערים  
נחם עמינדב תעוז תירוש נס הרים  
    קרית ענבים רמת רזיאל מוצא עלית  
  מבוא ביתר נטף אורה בית זית  
  בית נקופה צלפון בית מאיר שריגים  
    נתיב הל"ה      
25/07/2021 26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 30/07/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף    
יד השמונה נוה אילן רוגלית שואבה    
הראל שדות מיכה נתיב הלה תרום    
עמינדב נחושה מטע אביעזר    
צרעה     רמת רזיאל    
מבוא ביתר     עגור    

 

תכנית פינוי גזם חודש יוני 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
    01/06/2021 02/06/2021 03/06/2021 04/06/2021
    צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
    גיזו רמת רזיאל מוצא עלית  
    כפר אוריה שואבה גבעת יערים  
    אורה   בית זית  
        שריגים  
        צלפון  
06/06/2021 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף גפן גבעת ישעיהו נס הרים בר גיורא
צרעה אדרת נתיב הל"ה זנוח מוצא עלית  
אביעזר בקוע נוה שלום   גבעת יערים  
רוגלית בית נקופה     בית זית  
מבוא ביתר       שריגים  
13/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף נס הרים בר גיורא
צפרירים נחושה מטע נחשון שריגים  
לוזית שורש ישעי רמת רזיאל מוצא עלית  
אשתאול אבן ספיר תרום שואבה בית זית  
צרעה     מחסיה    
מבוא ביתר     עגור    
20/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021
נס הרים צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף בר גיורא
מוצא עלית מסילת ציון כסלון שורש גבעת יערים  
נחם עמינדב תעוז תירוש נס הרים  
מעלה בחמישה מבוא ביתר קרית ענבים רמת רזיאל מוצא עלית  
צלפון בית נקופה נטף אורה בית זית  
צרעה   נתיב הל"ה בית מאיר שריגים  
27/06/2021 28/06/2021 29/06/2021 30/06/2021    
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף    
יד השמונה נוה אילן רוגלית שואבה    
הראל שדות מיכה נתיב הל"ה תרום    
עמינדב נחושה   אביעזר    
צרעה     רמת רזיאל    
מבוא ביתר     עגור    


תכנית פינוי גזם חודש מאי 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
02/05/2021 03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף    
כפר אוריה אדרת גיזו גבעת ישעיהו נס הרים  
אביעזר בקוע שריגים רמת רזיאל מוצא עלית  
רוגלית צלפון אורה שואבה גבעת יערים  
מבוא ביתר בית נקופה נתיב הלה נוה שלום בית זית  
    גפן      
09/05/2021 10/05/2021 11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021 14/05/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף    
צפרירים בר גיורא מטע נחשון נס הרים  
לוזית נחושה ישעי רמת רזיאל מוצא עלית  
אשתאול שורש שריגים שואבה נחם  
צרעה אבן ספיר תרום מחסיה מעלה בחמישה  
מבוא ביתר     עגור    
16/05/2021 17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021
צור הדסה איסוף   צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף    
מסילת ציון   כסלון שורש נס הרים  
עמינדב   תעוז תירוש גבעת יערים  
צרעה   שריגים רמת רזיאל צלפון  
מבוא ביתר   נטף אורה מוצא עלית  
    בית נקופה בית מאיר זנוח  
ערב שבועות שבועות גפן   בית זית  
23/05/2021 24/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף צור הדסה איסוף  
יד השמונה נוה אילן רוגלית שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה שריגים תרום נס הרים  
עמינדב נחושה   אביעזר מוצא עלית  
צרעה     רמת רזיאל בית זית  
מבוא ביתר     עגור    

 

תכנית פינוי גזם חודש אפריל 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
04/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 09/04/2021
צלפון אדרת זכריה  מבוא ביתר אביעזר נוה שלום
  כפר אוריה בית נקופה גבעת ישעיהו רוגלית עג'ור
  בקוע גיזו רמת רזיאל נס הרים  
    שריגים שואבה מוצא עלית  
    אורה   גבעת יערים  
        בית זית  
11/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021
צפרירים בר גיורא מטע צרעה עצמאות נתיב הלה
לוזית   ישעי נחשון מעלה בחמישה
אשתאול נחושה שריגים רמת רזיאל  
אבן ספיר שורש תרום נחם  
      שואבה  
      מחסיה  
18/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021
מסילת ציון תירוש כסלון שורש נס הרים*2 זנוח
עמינדב בית מאיר תעוז צרעה גבעת יערים עג'ור
נטף בית נקופה שריגים רמת רזיאל בית זית  
    מבוא ביתר אורה מוצא עלית  
    צלפון      
25/04/2021 26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021
יד השמונה נוה אילן זכריה שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה גפן צרעה נס הרים  
  עמינדב רוגלית תרום מוצא עלית  
  נחושה שריגים אביעזר בית זית  
      רמת רזיאל    

 

תכנית פינוי גזם חודש מרץ 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
  01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021
  אדרת זכריה  מבוא ביתר אביעזר נוה שלום
  כפר אוריה בית נקופה גבעת ישעיהו רוגלית עג'ור
  בקוע גיזו רמת רזיאל נס הרים  
    שריגים צלפון מוצא עלית  
    אורה שואבה גבעת יערים  
        בית זית  
07/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 12/03/2021
צפרירים בר גיורא מטע צרעה מעלה בחמישה נתיב הלה
לוזית מבוא ביתר ישעי נחשון*3 נס הרים  
אשתאול נחושה שריגים רמת רזיאל אבן ספיר  
  שורש תרום נחם    
      שואבה מוצא עלית  
      מחסיה*3 בית זית  
14/03/2021 15/03/2021 16/03/2021 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021
מסילת ציון תירוש כסלון שורש נס הרים זנוח
עמינדב בית מאיר תעוז צרעה גבעת יערים עג'ור
נטף בית נקופה שריגים רמת רזיאל מוצא עלית  
    מבוא ביתר  אורה בית זית  
21/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 26/03/2021
יד השמונה נוה אילן זכריה שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה גפן צרעה נס הרים  
צלפון עמינדב רוגלית תרום מוצא עלית  
  נחושה שריגים אביעזר בית זית  
      רמת רזיאל    
28/03/2021 29/03/2021 30/03/2021 31/03/2021    
פסח          

תכנית פינוי גזם חודש פברואר 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
  01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 05/02/2021
  אדרת זכריה  מבוא ביתר אביעזר נוה שלום
  כפר אוריה בית נקופה גבעת ישעיהו רוגלית עג'ור
  בקוע גיזו רמת רזיאל נס הרים  
    שריגים צלפון מוצא עלית  
    אורה שואבה גבעת יערים  
        בית זית  
07/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021
צפרירים בר גיורא מטע צרעה מעלה בחמישה נתיב הלה
לוזית מבוא ביתר ישעי נחשון נס הרים עג'ור
אשתאול שורש שריגים רמת רזיאל אבן ספיר  
    תרום נחם מוצא עלית  
      שואבה בית זית  
      מחסיה    
14/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021
מסילת ציון תירוש כסלון שורש נס הרים זנוח
עמינדב בית מאיר תעוז צרעה גבעת יערים עג'ור
נטף בית נקופה שריגים רמת רזיאל מוצא עלית  
    מבוא ביתר  אורה נחושה  
        בית זית  
21/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021
יד השמונה נוה אילן זכריה שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה גפן צרעה נס הרים  
צלפון עמינדב רוגלית תרום מוצא עלית  
    שריגים אביעזר בית זית  
      רמת רזיאל