תוצאות הבחירות למועצה ולראשות המועצה

תוצאות הבחירות לוועדים מקומיים

 

הודעה לבוחר

לקריאה לבחירות הוגנות ללא אלימות לחץ כאן

למעבר לאתר משרד הפנים  עבור עדכונים ליום הבחירות לחץ כאן

למעבר לחוברת הסברה למתעניינים בהגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים מקומיים לחץ כאן

למעבר לקובץ הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה לחץ כאן

למעבר לקובץ תאריכים חשובים בחירות 2018 לחץ כאן

למעבר למודעת זיהוי ועדים קיבוצים לחץ כאן

למעבר למודעת זיהוי ועדים מושבים לחץ כאן

למעבר לחוברות הגשת מועמדות לחץ כאן

 

למעבר להודעה על תחום עודף לחץ כאן

למעבר לקובץ הודעה בדבר המודד ישובי מטה יהודה לחץ כאן

למעבר לקובץ הודעה בדבר המודד עין נקובא לחץ כאן

למעבר לקובץ הודעה בדבר המודד צור הדסה לחץ כאן

למעבר לדוגמאות ליקויים לחץ כאן

למעבר לקובץ הגשת מועמדות לוועד המקומי לחץ כאן

למעבר לקובץ הגשת מועמדות למליאת המועצה לחץ כאן

למעבר לקובץ הגשת רשימות מועמדים לחץ כאן

למעבר לטבלת עזר למודעות הגשת רשומות לחץ כאן

למעבר ללוחות זמנים בחירות מועצה אזורית לחץ כאן