בהתאם לחוק עזר למטה יהודה (אגרת ביוב), התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק העזר"), כל נכס אשר מחובר למערכת הביוב של המועצה או של יישוב שבאחריותה חייב בתשלום תקופתי של אגרת ביוב, לפי תעריפים הנקובים בחוק העזר.

לגבי כמות השפכים, המועצה  מחייבת כל נכס על יסוד  הנחת צריכת כמות של 312 קוב [מטר מעוקב] מים לשנה בגין אגרת ביוב.

כל תושב המחויב באגרת ביוב  רשאי להשיג על כמות זו  על פי התנאים הבאים:

  1. מכתב פניה של המבקש, המפרט כמות המים הנכונה לדעתו.
  2. אישור מרוכז מספק המים עבור צריכות מים לשנים המבוקשות.
  3. אישור מספק המים לסך השעונים הקיימים בנחלתך/מגרשך.
  4. עם קבלת הנתונים הנ"ל , המועצה תערוך בירור כולל ומקיף לרבות עם ספק המים ואגודת הישוב באשר לנכונות הנתונים ולכן לצריכה הכוללת של הישוב ולאחריה תיערך בחינה של בקשתך.
  5. את בקשות בצירוף הנתונים הנ"ל אפשר  לשלוח למחלקת הגביה בפקס שמספרו: 02-9958617 או בהודעת מייל שכתובתו:
    [email protected] / 
     [email protected]

להורדת קובץ כללים חדשים לעניין תעריפי מים וביוב לחץ כאן

לחצו כאן לכניסה לשירות התשלומים