אנחנו יודעים שכולם רוצים להיות מעודכנים, אבל מה לעשות, פרוטוקול זה לא תמיד הדבר הכי כיף לקרוא, החלטנו להביא לפניכם את עיקרי החלטות המליאה מהישיבה שנערכה ב 25/09/2019 בשפה פשוטה עם הסברים...

כמובן שאם תרצו הרחבה, תוכלו להקליק ולצפות בפרוטוקול המלא >>

משולחנה של מליאת המועצה

ישיבה מספר 10

25/09/2019

 

אושר הסכם ניהולי התקשרות ופטור ממכרזים עם משכ"ל ומתן מימון ביניים לפרוייקטים

 

איכות הסביבהכחלק משימת דגש בנושא איכות הסביבה ושיפור איכות החיים של תושבי מטה יהודה, מחלקת איכות הסביבה וחזות הכפר עוברת שינוי ותהיה תחת אחריות לשכת מנכ"לית המועצה.

אושרו פתיחת חשבון בנק לטובת משק סגור ביוב שמהותו אחזקת מערכות ביוב
וכן, חשבון נוסף  משק סגור ביוב למטרת שיקום מערכות ביוב

אושרו דוחות כספיים ליישובים לשנת 2018:

אורה, אביעזר, אדרת, גיזו, טל שחר, עמינדב, מסילת ציון, ורמת רזיאל

אושר הסכם ניהולי התקשרות ופטור ממכרזים עם משכ"ל ומתן מימון ביניים לפרוייקטים

 

אושר–

חוק עזר היטלי ניקוז

 

אושרה הגדלת חוזה לתכנון מעון יום תלת כיתתי בצור הדסה

 

אושרו דוחות כספיים ליישובים לשנת 2017: נס הרים

 

אושר תקציב לשנת 2019 ליישוב נס הרים

מטה יהודה

אושר פתיחת חשבון ושינוי בעל זכות חתימה חשבון רשות + הורים
בי"ס "תיכון הר טוב" – דנה אלון הנדל / מאיה אליהו,
ביה"ס יסודי "הר טוב"- דנה צבטלר/מאיה אליהו,
ביה"ס המשלב החדש צור הדסה- עידן שניר/רונית פיטל גואטה,
ביה"ס "השחר"- חוה מגדל/ דב פרידמן,
ביה"ס השחר- חוה מגדל/סימה ברקוביץ,
ביה"ס קרוב בצור הדסה- ליאת ברשישת/ קרן אלה