אנחנו יודעים שכולם רוצים להיות מעודכנים, אבל מה לעשות, פרוטוקול זה לא תמיד הדבר הכי כיף לקרוא, החלטנו להביא לפניכם את עיקרי החלטות המליאה מהישיבה שנערכה ב 27/11/2019 בשפה פשוטה עם הסברים...

כמובן שאם תרצו הרחבה, תוכלו להקליק ולצפות בפרוטוקול המלא >>

משולחנה של מליאת המועצה

ישיבה מספר 11

27/11/2019

 

 

ועדת המשנה לתכנון ובניה

אישור תקציב המועצה לשנת הכספים 2020

45 חברי מליאה- בעד

1 חבר מליאה- נמנע

מטה יהודה

 

הצגת תכנית עבודה יעדים ומטרות לשנת 2020 ע"י מנהלי אגפי המועצה.