מנהל אגף ביטחון וחירום במשרד הפנים התארח במועצה

מנהל אגף ביטחון וחירום במשרד הפנים, חזי רז, התארח במועצה האזורית מטה יהודה. הביקור כלל התרשמות מהמוכנות בחירום, ביקור באוטובוס החפ"ק וסיור בגבעות עד. חזי רז סיכם את המפגש ואמר: "הרשות מוכנה ברמה גבוהה לחירום"


המועצה האזורית מטה יהודה אירחה השבוע לפגישת עבודה את מנהל אגף בטחון והחירום במשרד הפנים, חזי רז, בנושא השתתפות צוותי המועצה והמוכנות לחירום.

מנכ"ל המועצה, גב' רחלי משה ומנהל אגף ביטחון, עסקים סביבה ותחבורה, משה סויסה, סקרו בפניו את פעילות המועצה בעת חירום. לאחר מכן התקיים ביקור בליווי ממונה בטחון וחירום במועצה, צפריר שיפמן במחסני החירום של המועצה, ביקור באוטובוס חפ"ק המועצה, אשר נועד לתת מענה מיטבי בשעת חירום כמו שריפה או אירוע ביטחוני. הנציג ממשרד הפנים אף הכיר מקרוב את התכנית לבנייתו של הישוב ה-58 במועצה גבעות עדן. במהלך המפגש התקיימה התייעצות בנושא העברת מחסנים בעקבות בנית בית ספר. פגישת עבודה נוספת מתוכננת להמשך השנה.

חזי רז התרשם במהלך הביקור מפעילות המועצה, כשירות עובדיה ואמר: "הרשות מוכנה ברמה גבוהה לחירום".

ראש המועצה, ניב ויזל: "המועצה האזורית מטה יהודה פועלת, ביתר שאת, על מנת לעמוד אל מול אתגרי הקורונה הן בהסברה והן בהורדת התחלואה. אני שמח שאת מגוון הפעולות הצגנו למנהל אגף הביטחון והחירום במשרד הפנים, אשר התרשם מעמידתה האיתנה של המועצה בתקופה זו".

ביקור בטחון