הישג סביבתי למטה יהודה:

התקבל הערר נגד תכנית ההפרדה המפלסית בצומת אורה


המועצה האזורית מטה יהודה, שהגישה כעוררת יחידה את הערר נגד התכנית להקמת ההפרדה המפלסית בצומת אורה, זכתה השבוע לניצחון סביבתי חשוב: המועצה הארצית לתכנון ולבניה קיבלה את רוב הטענות נגד התכנית. הנושא יוחזר לוועדה המחוזית להשלמת תסקיר סביבה ובמידה ותכנית זו תיגנז, הרי שזה יהיה גם גורלה של שכונת המגורים המתוכננת ברכס לבן. ראש המועצה, ניב ויזל: "נמשיך להיאבק במלוא העוצמה עד לביטולה המלא של התכנית"

הישג סביבתי למטה יהודה: ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה קיבלה השבוע את הערר שהגישה המועצה נגד תכנית ההפרדה המפלסית בצומת אורה. מעבר לכך, הוועדה הורתה לוועדה המחוזית לבצע השלמות בתסקיר חוות הדעת הסביבתית ולבחון את תלונות התושבים המתנגדים לעבודות בשל כשלים לכאורה בהקמתו של כביש 16. לאחר ההשלמות הללו ייערך דיון נוסף לבחינת התכנית.

זה המקום לציין כי התכנית להפרדה מפלסית בצומת אורה היא חלק בלתי נפרד מהתנאי להקמת שכונת מגורים חדשה ברכס לבן ונועדה להאריך את נתיב הרכבת הקלה מהר הרצל ועד הדסה עין כרם. לתכנית זו ולתכנית רכס לבן התנגדה מטה יהודה, כאשר ארגוני סביבה ותושבים הביעו את התנגדותם הנחרצת נגד קידומה. ראש המועצה, ניב ויזל, אשר מוביל את המאבק, קיים לאחרונה סיורים בשטח עם שר החקלאות במטרה לקדם את שימור האזור אל מול תכניות הרסניות. כזכור, ועדת הערר הארצית לתכנון ולבנייה דחתה לאחרונה את ההתנגדויות להקמת השכונה ברכס לבן. עם זאת, דווקא קבלת הערר נגד ההפרדה המפלסית, דומה כי יש אופטימיות זהירה בדבר גניזת התכנית כולה מצד המתנגדים, אך הדרך עוד ארוכה.

עו"ד איל מאמו, המייצג את המועצה האזורית מטה יהודה, הביע סיפוק רב מקבלת הערר ואמר: "מדובר בתכנית הרסנית לאזור, שהוגשו כנגדה אלפי התנגדויות מצד המועצה האזורית מטה יהודה ותושביה, החברה להגנת הטבע, תנו לחיות לחיות ותושבי ירושלים. חיסול השטחים הירוקים מסביב לעיר למעשה משפיע על ההחלטה של תושבי ירושלים להתגורר בה, ותושבי מטה יהודה טוענים כי על פי התכנית, שטחים השייכים למטה יהודה – ביניהם שטחים חקלאיים, יסופחו לירושלים ומושב אורה יוצמד לעיר. למעשה, השטחים של אורה ועמינדב ייאבדו את אופיים כיישובים כפריים ויהפכו לשכונות בירושלים. ברגע שההחלטה לתשתית התחבורתית בוטלה, תכנית 'רכס לבן' תעוכב עד שיימצא פתרון לנושא הזה, אם בכלל, שכן תכנית זו מהווה תנאי לאישור תכנית רכס לבן".

ראש המועצה, ניב ויזל, אמר עם קבלת ההחלטה: "המועצה האזורית מטה יהודה תמשיך להיאבק במלוא העוצמה עד לביטולה המלא של תכנית ההפרדה המפלסית ולביטולה של התכנית להקמת שכונה ברכס לבן. אסור לנו להשלים עם טעויות תכנון, כאשר תג המחיר יגרום לתוצאה בלתי הפיכה בשל עקירת אלפי עצים, הריסת המעיינות ושטחי הבר של בעלי החיים. היום אנו מצווים, יותר מתמיד, לשמר את המרחב הכפרי שלנו לטובת הדורות הבאים וכך יהיה".