מטה יהודה מציגה: פרס ראש המועצה לניהול תקין הוענק לשמונה וועדים מצטיינים

מועצה אזורית מטה יהודה העניקה השבוע פרס ניהול תקין לשמונה וועדים מקומיים. לאחר שהוועדה המקצועית בחרה את הוועדים המובילים, ראש המועצה ניב ויזל בישר להם, במסגרת הרמת כוסית מקוונת לחג, על זכייתם. ראש המועצה, ניב ויזל: "אנו גאים להעניק את פרס הניהול התקין לוו


לראשונה במטה יהודה: המועצה העניקה השבוע פרס לשמונה וועדים בישובים, אשר הוכיחו ניהול תקין. את הוועדה המקצועית, שבחרה את הזוכים, הרכיבו מנכ"לית המועצה מנהל אגף שירות ואסטרטגיה, נציגת גזברות ומבקר המועצה.

כל הוועדים הזוכים נמדדו גם בכלים ניהוליים, דו"חות כספיים מאוזנים, קיום מספר ישיבות וועד בהתאם לחוק, הגשת תכנית חומש לתקציבי פיתוח ועדכון ספר פרוטוקולים ופרסומו. הוועדים נמדדו גם בפעילויות הקהילתיות, ביניהן הדרכת נוער, פעילות ספרייה, מועדון וותיקים, הקמת צוות חירום יישובי ועוד.

ראש המועצה, ניב ויזל: "אנו גאים להעניק את פרס הניהול התקין לוועדים שהוכיחו התנהלות נבונה ואיתנה עבור התושבים והיישובים. הפרס מהווה תמריץ חיוני עבור ישובים נוספים ולחתירה למצוינות בתחום הכלכלי והניהולי. זוהי תחילתה של מסורת במועצה ואני מאחל ברכות לזוכים ולתושבים".