הדברה ביולוגית במטה יהודה

המועצה האזורית מטה יהודה נערכת לקראת הקיץ ופועלת לצמצום נוכחות היתושים במרחב על ידי פיזור דגיגים בנחל שורק, אשר ניזונים מזחלי היתושים. על מנת לאפשר גישה אל הנחל, ביצעה לראשונה רשות הניקוז לבקשת המועצה עבודות לחישוף הצמחייה. ראש המועצה ניב ויזל : "פעולות ה


כמדי שנה, לקראת הקיץ, מתרבים היתושים לאורכו של נחל שורק, אשר התוואי שלו עובר בשטחה המוניציפאלי של המועצה האזורית מטה יהודה. במסגרת העבודה השנתית למלחמה במטרד היתושים, אשר יכולים להגיע אל ישובים בסמוך לנחל או במעלה ההר, מבצעות היחידה האזורית לאיכות הסביבה "שורק" ואגף בטחון, רישוי עסקים, תברואה וקיימות במועצה פעולות מניעה תוך השקעת משאבים רבים למיגור התופעה.

השיטה הטבעית והבטוחה, ללא חומרי הדברה או ריסוס לטיפול במפגעי דגירות היתושים בשטחים הפתוחים נעשית דווקא באמצעות פיזור דגיגים, אשר ניזונים מזחלי היתושים והם אלה שיקטעו את המטרד. על פי התכנון, בחודש מאי השנה, עם הגברת השימוש של החקלאים במים, תפזר המועצה עד 10 אלפים דגיגונים לביצוע הדברה ביולוגית של זחלי היתושים בנחל, פעולה אשר מקיימת המועצה ביעילות מזה 14 שנים.

ביחידה האזורית הסבירו כי ההדברה הביולוגית הטבעית מונעת למעשה שימוש בחומרים כימיים ומסוכנים ובכך נחסכות מהציבור תופעות לוואי כדוגמת גירויים בעור או צריבות בעיניים או כל צריבה אחרת עבור בני אדם. לפיכך, גם אין בעיה להמשיך ולבקר לאורך הנחל וסביבתו. החשיבות בהדברה היא מניעת מטרדי היתושים אך בעיקר למנוע את הפצת קדחת מערב הנילוס, אשר טרם נמצא לה חיסון.

לראשונה במטה יהודה ולבקשת המועצה, ביצעה השבוע רשות הניקוז פריצת דרכי גישה ("חלונות") בסבך הצמחייה לאורך הנחל במטרה לאפשר לעובדי היחידה לאיכות הסביבה והמועצה להגיע בקלות אל הנחל, לפזר דגיגונים ולבצע ניטורים קבועים בנחל לאורך העונה. פריצת ה"חלונות" הינה מהלך חדש לשימור הצמחייה הטבעית בצד הנחל מצד אחד ומסייעת בצורך לטפל בזחלי היתושים מצד שני.

פתרון זה של פריצת "חלונות" בסבך הנחל הינו פרי ניסיון של השנים אחרונות למצוא טיפול שלא יפגע בצידי הנחל במגוון המינים ובבעיות סחף של גדות הנחל ויאפשר טיפול מתאים למניעת מטרד יתושים. זה המקום לציין כי בעבר הרחוק בוצע ריסוס עשביה מאסיבי, אשר גרם לייבוש מלא של הצמחייה הטבעית בצידי הנחל ולאחר מכן נחפר ערוץ צר בחודשי הקיץ להסדרת זרימה מהירה של המים, מה שגרם לשינויים במרקם ובמגוון המינים של בעלי החיים בנחל בעונת הקיץ.

זה המקום לציין שההדברה "הירוקה" לא תהיה שלמה ויעילה ללא שיתוף פעולה מצד הציבור. הסיבה היא שדווקא במרחב הכפרי, בו תדירות המים העומדים, שמושכים יתושים, היא נפוצה ולכן חשוב לנקוט במספר דרכים לצמצום הבעיה וכחלק משלים מהבעיה.

ראש המועצה ניב ויזל, הממונה על איכות הסביבה - בני אלירז, מנהל האגף משה סוויסה ומנהל היחידה לאיכות הסביבה אבי ברכה, אמרו השבוע כי לתושבי המועצה האזורית מטה יהודה יש חלק בלתי נפרד במשימת הפחתת היתושים באופן משמעותי, בעיקר היתוש מסוג "הנמר האסיאתי", אשר מתרבה בחצרות בתים ובמקווי מים קטנים. 

כיצד תשמרו על הבית והחצר מיתושים?

  1. יש למנוע מקומות היקוות מים עומדים: במקלטים, על גגות בתים, בדליים, בצמיגים ועוד. יש לרוקן כלי קיבול קטנים אחת לשבוע.
  2. במידה ויש בחצר בור ספיגה, יש לדאוג לאיטום בחלק שמעל לקרקע כדי למנוע את כניסת היתושים והתרבותם. ניתן גם לאטום פתחים אלו ע"י רשת יתושים.
  3. להתקין רשתות בחלונות הבית.
  4. השתמשו במכשירים ותכשירים המהווים אמצעי הגנה ומאושרים על ידי משרד הבריאות.

ראש המועצה ניב ויזל : "איכות חיי התושבים מתחילה בראש ובראשונה בשמירה על בריאותם. פעולות המניעה שמבצעת המועצה, בשיתוף התושבים, מצליחות למנוע תחלואה ומזיקים במרחב הכפרי שלנו. ישר כוח לכל העוסקים במלאכה".

הדברה ביולוגית במטה יהודה