ממשיכים להוביל באיכות הסביבה

כ-20 מתקני מחזור חדשים לפסולת אלקטרונית הוצבו ברחבי מועצה אזורית מטה יהודה


מועצה אזורית מטה יהודה מציגה שדרוג בתחום המחזור עם 20 מתקני מחזור פסולת אלקטרונית חדשים. עד תחילת חודש אוגוסט, המועצה עתידה להשלים מתקנים אלו בכלל המועצה שיאפשרו פינוי קל ויעיל של הפסולת. הגופים האמונים בטיפול בפסולת מעסיקים עובדים בעלי צרכים מיוחדים.

ניב ויזל, ראש המועצה:" פסולת אלקטרונית שאינה מטופלת כראוי מביאה לזיהום סביבתי חמור ביותר. המועצה יוזמת פינוי פסולת אלקטרונית זו ויחד עם זאת תמוכת במעגל התעסוקה של בעלי צרכים מיוחדים.

בהמשך ישיר למדיניות הירוקה שמועצה אזורית מטה יהודה מובילה בחודשים האחרונים בוצע צעד נוסף שמטרתו להטיב עם הסביבה ולשמר את מטה יהודה כמובילה בתחומי הקיימות ואיכות הסביבה. בשבועות האחרונים הוצבו 20 מתקני מחזור לפסולת אלקטרונית ביישובים השונים ועד לתחילת אוגוסט הקרוב, יותקנו מתקנים נוספים בכל היישובים במועצה.

הפסולת האלקטרונית הממוחזרת שתיקלט במתקני המחזור, הנחשבת למסכנת ומזהמת ביותר כאשר הטיפול בה אינו נכון, תפונה אל הגופים הרשמיים בישראל שמטפלים בה. גופים אלו מעסיקים אנשים בעלי צרכים מיוחדים ובכך, מחזור הפסולת האלקטרונית תוביל לתמיכה בעסקים אלו.

לצד זאת, פסולת אלקטרונית מכילה יסודות נדירים רבים שנדרשים לתעשיות הטכנולוגיה השונות ומחזורם יכול להביא לחיסכון כספי ניכר ולהפחתת התלות באספקתם ממדינות אחרות כדוגמאת סין, שהיא המפיקה הגדולה בעולם של חומרים אלה.