מועצה בשטח!

"קיבוץ צובה הוא קיבוץ שמאוד מעורב ופעיל במועצה"


ראש המועצה ניב ויזל והנהלת המועצה קיימו השבוע (יום א 15.5) מפגש "מטה עם מטה", עם הנהגת קיבוץ צובה, בכדי לקדם יוזמות, רעיונות ושיתופי פעולה עתידיים. ראש המועצה ניב ויזל רואה חשיבות רבה לקיים את המפגשים האלו, להגיע ליישובים, לצאת לשטח ולראות את עבודת המועצה והנהגות היישובים. מפגשים אלו נותנים במה להנהגות הישובים ומאפשרים לשמוע ולהכיר לעומק את הצרכים והפעילות של כל ישוב.

ראש המועצה ניב ויזל:

"קיבוץ צובה הוא קיבוץ שמאוד מעורב ופעיל במועצה"

בין הנושאים שנידונו בפגישה: יחסי העובדה ושיתוף הפעולה שבין הקיבוץ למועצה, הנגשת הדרך בית העלמין, החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד, חיזוק הקשר עם אגף הרווחה, קידום המהפכה הסביבתית והירוקה בצובה, וקידום פרויקט משותף עם המועצה של קומפוסט יישובי ומיזמים ירוקים נוספים.

בסיום הישיבה הודו נציגי הנהלת הקיבוץ להנהלת המועצה וראש המועצה על שיתופי הפעולה והמשאבים שהמועצה מעמידה לרשות היישוב.

ראש המועצה ניב ויזל הוסיף:

שיתופי הפעולה שבין הקיבוץ למועצה והמעורבות של הקיבוץ בפעילויות של המועצה מקדמים אותנו עוד ועוד פעם אחר פעם. צובה ניגשים לקולות קוראים של המועצה ורואים רואים במועצה שותפה מלאה לעשייה.  אני רואה חשיבות רבה בפעילות שלכם בתחום איכות הסביבה ואני בעד להעלות את נושא הקיימות בצובה על דגל ולקדם את המיזמים בנושאי מחזור, והמועצה תשמח לקחת חלק וליצור שיתופי פעולה ולהביא את הבשורה גם לשאר יישובי המועצה. לסיום אמר ראש המועצה :" אני מקווה שתמשיכו להיות מעורבים, פעילים, יצירתיים ויזמים עבור תושבי הקיבוץ ועבור כלל תושבי המועצה" .