מועצה בשטח- מטה עם מטה בר גיורא


ראש המועצה ניב ויזל והנהלת המועצה קיימו השבוע (יום שלישי) מפגש "מטה עם מטה", עם הנהגת מושב בר גיורא, נציגי הוועד המקומי וועד האגודה, בכדי לקדם יוזמות, רעיונות ושיתופי פעולה עתידיים.

ראש המועצה ניב ויזל רואה חשיבות רבה לקיים את המפגשים האלו, להגיע ליישובים, לצאת לשטח ולראות את עבודת המועצה והנהגות היישובים. מפגשים אלו נותנים במה להנהגות הישובים להציג את העשייה שלהם ביישובים שמתאפשרת גם בזכות העבודה המשותפת עם אגפי ומחלקות המועצה. בנוסף המפגשים מאפשרים לשמוע ולהכיר לעומק את הצרכים והפעילות של כל ישוב.

ראש המועצה ניב ויזל:

" מעולם הישוב לא נראה כמו שהוא נראה היום, כבישים חדשים, ביוב זורם, צמיחה דמוגרפית, מגרשי ספורט חדשים ועוד. השינוי הזה נעשה בעבודה מאומצת ובשיתוף פעולה מלא של הוועדים עם המועצה יחד ולמען רווחת התושבים. כשיש שיתופי פעולה כאלה התושבים רק מרווחים וזו אמירה חשובה של הנהגת בר גיורא".

בין הנושאים שנידונו בפגישה: יחסי העבודה ושיתוף הפעולה שבין הוועד המקומי לוועד האגודה, פיתוח פרויקטים נוספים בעתיד. בנוסף עלה הצורך בליווי חברתי קהילתי לטובת הדור הוותיק והצעיר והשקעה בחיזוק חיי התרבות והקהילה. ראש המועצה ציין לטובה את התגייסות היישוב וההנהגה לטובת המועצה בשימוש במבנים לצורכי המועצה כמו בניית הכיתות לבית הספר "מעיינות" שביישוב.

בין הנושאים הדחופים שעלו היה נושא המוכנות והערכות היישוב לשריפות. ראש המועצה שאל איפה עומדות ההכנות של היישוב ונענה שהיישוב נמצא עדין בתהליך. ראש המעוצה ביקש להזדרז ולהיות מוכנים בהקדם. בנוסף קרא להנהגת היישוב לעודד בנייה של בית שלישי בנחלה.

בסיום הישיבה הודו נציגי הוועדים להנהלת המועצה וראש המועצה על שיתופי הפעולה והמשאבים שהמועצה מעמידה לרשות היישוב ולמען התושבים ואף ביקשו להרים כוסית על תנופת העשייה הרבה ביישוב שכללה: חיבור לביוב, ריבוד כבישים בכל המושב, הקמת מגרשי ספורט חדשים, שיפוץ גן השעשועים ושיפוץ המקווה. במיוחד ציינו לטובה את אגף הפיתוח ומחלקת היישובים שנותנים מענה וסיוע לוועדים המקומיים. בתום הישיבה נערך טקס גזירת הסרט במגרש הקט-רגל החדש.