מכרזי מועצה

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי מועצה.

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
אישור ועדת שלושה - שירותי IT הסתיים 25/03/2020 01/04/2020

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הזמנה להציע הצעות 2020 להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית מטה יהודה 01/02/2020 01/06/2020

עבור לארכיון המכרזים