מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 11/2020 למתן שירותי קליטה, מיון, הפרדה והטמנה של פסולת/ גזם 23/06/2020 13/07/2020
מכרז מס' 10/2020 מתן שירותי- הנהלת חשבונות ייעוץ חשבונאי תקציבאי חינוך תקציבאי ראשי רפרנט דיווחים {לתחום הסעות חינוך} מנהל הכנסות למינהל כספי 19/06/2020 15/07/2020

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 3/2020: מינוי מנכ"ל/ית לחברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ. 08/07/2020 21/07/2020

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים