מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מפקח תכנון ובניה 12/08/2019 22/08/2019
מידען תכנוני 12/08/2019 22/08/2019
קצין ביטחון מוסדות החינוך 08/08/2019 25/08/2019
מפקח כשרות ביישובי המועצה 08/08/2019 25/08/2019

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 2/2019 לביצוע עבודות בכבישים באזור תעשיה הרטוב ב' 01/08/2019 19/08/2019

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים