מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 21/19 ביצוע שירותי מוסך 27/12/2019 30/01/2020

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית מטה יהודה 2020 27/12/2019 01/06/2020

עבור לארכיון המכרזים