מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 16/2021 - למתן שרותי השכרה ואחזקת מכונות צילום למועצה האזורית מטה יהודה 29/09/2021 31/10/2021
מכרז פומבי מס' 14/2021: לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או בפסולת נייר למחזור בשטח השיפוט של מטה יהודה 05/09/2021 19/10/2021

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 05/21 הזמנה להציע הצעות מכרז מסגרת לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח תשתיות וכבישים 14/10/2021 07/11/2021
מכרז פומבי מס' 07/21 לתכנון וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי בעין ראפה 26/09/2021 24/10/2021
מכרז פומבי מספר 03/21 לביצוע עבודות גינון 14/09/2021 24/10/2021

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
ועדת השלושה - שירותי IT - סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי 11/05/2021
מכרז מס' 28/2020 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - אספקת אוטובוסים 20/01/2021
ועדת השלושה-אישור קבלן סקאי אחזקות מטעם משכל 09/11/2020

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים