מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 18/2020: אספקת חומרי ניקוי לגני ילדים 22/11/2020 14/12/2020
מכרז פומבי מס' 16/2020 לאחזקה שוטפת והבאה לתקן של מתקני משחק במועצה אזורית מטה יהודה 05/11/2020 03/12/2020
מכרז פומבי מס' 05/2020 החלטת ועדת מכרזים 29/07/2020

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 5/2020: לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה אזורית מטה יהודה 25/11/2020 09/12/2020

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
ועדת השלושה-אישור קבלן סקאי אחזקות מטעם משכל 09/11/2020

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים