מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז 27/2022 הפקת אירועי תרבות עבור המועצה 15/11/2022 12/12/2022
מכרז 20/2022 הפעלת מעונות יום 15/11/2022 19/12/2022

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 6/2022 להרחבת בית ספר הרטוב בישוב צרעה במועצה אזורית מטה יהודה 23/11/2022 02/01/2023

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 28/2022 - לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג LED לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית 05/12/2022 03/01/2023
05/12/2022 10/01/2023

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים