מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 05/2023 למתן שירותי ליווי וניהול תכנית ניטור שפכים במועצה אזורית מטה יהודה 17/03/2023 17/04/2023

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
החלטה על שירותי ניהול ופיקוח מכרז: אספקת ריהוט וציוד מס': רה/4/2019 30/01/2023

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים