מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מספר 33/2019 לאספקת חומרי עבודה ויצירה לגני ילדים 27/11/2019 17/12/2019

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים