מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מספר 07/2021: אספקת כלי אצירה למועצה האזורית מטה יהודה 05/05/2021 24/05/2021
מכרז פומבי מספר 06/2021: אספקת חומרי עבודה ויצירה לגני ילדים למועצה האזורית מטה יהודה 27/04/2021 18/05/2021
מכרז פומבי מס' 05/2021 למתן שירותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביוב 13/04/2021 13/05/2021
מכרז פומבי מס' 05/2020 החלטת ועדת מכרזים 29/07/2020
מכרז מס' 10/2020 מתן שירותי- הנהלת חשבונות ייעוץ חשבונאי תקציבאי חינוך תקציבאי ראשי רפרנט דיווחים {לתחום הסעות חינוך} מנהל הכנסות למינהל כספי 19/06/2020

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז 04.21: יועץ משפטי להקמת א.ת. או אזור סחר חופשי תרקומיא 27/04/2021 24/05/2021

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 28/2020 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - אספקת אוטובוסים 20/01/2021
ועדת השלושה-אישור קבלן סקאי אחזקות מטעם משכל 09/11/2020

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים