הורים יקרים,

המועצה האזורית מטה יהודה הציבה את מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות, מתוך הבנה כי חלה על כולנו אחריות וחובה לתת מענה איכותי ומשמעותי מהגיל הרך.
לפניכם איגרת הנחיות לרישום ילדכם לגן לשנה"ל תשפ"ד.
הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על מנת שנוכל להיערך בהתאם.

מועד ב' לרישום:

ייפתח מועד ב' לרישום מתאריך:  01/03/23 וימשך עד לתאריך 14/03/23 במועד זה אתר האינטרנט יהיה פתוח לרישום.

  • המשך רישום גני הילדים  יתבצע במועד ב'  דרך המועצה ובאתר האינטרנט.
  • בזמן השיבוץ, עדיפות תינתן להורים שירשמו במועדי הרישום.
  • גם ילדים הלומדים בגנים בשנה נוכחית זו חייבים ברישום מחודש לשנה"ל הבאה תשפ"ד.
  • הרישום לבתי הספר צורים / הדסים  ימשיך להתבצע במועצה מאחר והשיבוץ הילדים נעשה דרך אורה מרדכי מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים.

הבהרה:

  • הרישום לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים הסתיים דרך המועצה וימשיך להתבצע באמצעות מזכירות בתי הספר בלבד.

 

  בברכת שנת לימודים פורייה.
                    ניב ויזל             ניב בר-גיא                  
           ראש המועצה     ראש מינהל חינוך      

 

גילאי הרישום בגני הילדים :

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32 ) התשע"ג – 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 08-07-2013ג

כיתה א : מ -  1 בינואר 2017-  ג' בטבת  התשע"ז   עד  31 בדצמבר 2017  יג' בטבת התשע"ט.

גילאי 5 : מ -  1 בינואר 2018-  יד' בטבת  התשע"ח   עד  31 בדצמבר 2018  כג' בטבת התשע"ט.

גילאי 4 : מ - 1 בינואר 2019  כ"ד בטבת  התשע"ט    עד –  31 בדצמבר 2019  ג' בטבת התשע"פ. 

גילאי 3 : מ - 1 בינואר 2020  ד' בטבת  התש"פ    עד –  31 בדצמבר 2020  ט"ז בטבת התשפ"א.

 

* חריגי גיל הרך- על פי הנחיות משרד החינוך, יובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 01/01/2021

 * לידיעתכם- לא יתקיימו ימים פתוחים בגני הילדים

 


לפניכם מידע על הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד. בחרו בקטגוריה הרצויה לקבלת המידע והפרטים הנדרשים.