החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

נא לשים לב!!! מועד אחרון להגשה -   25/12/17 בשעה 12:00

לקובץ המידע אודות הקול קורא להצטרפות למאגר היועצים