ברכת רמדאן כרים

 

رمضان كريم

عزايئ املسلمني، يف بداية شهر رمضان املبارك امتنى لكم ولعائالتكم جميعا ان يكون شهرا موفقا وصياما مقبوال ومليئا بالربكات اإلدارة والطاقم العام للمجلس اإلقليمي مطي يهودا وسكانه.


ברכת רמדאן כרים

תושבי המועצה היקרים, בני הדת המוסלמית,

בתחילתו של חודש הרמדאן אני מבקש לאחל לכולכם שיהיה זה חודש משמעותי עבורכם ועבור בני משפחותיכם,

צום קל ושפע ברכות. בברכת רמדאן כרים, הנהלת ומליאת המועצה האזורית מטה יהודה ותושביה.