להורדת קובץ בחירות – פנקס בוחרים לחץ כאן

א/תמוז/תשע"ח

‏‏‏‏‏‏‏04/07/2018

בחירות – פנקס בוחרים

הבחירות במועצה צפויות להיערך בכ"א חשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

עקב תיקוני  החקיקה, הריני להביא לידיעתכם כי פנקס הבוחרים הקובע לבחירות למועצה האזורית , יישלף ע"י משרד הפנים מתוך מרשם האוכלוסין ביום ה-40 שלפני יום הבחירות, דהיינו ב- 20.9.2018.

פנקס זה ישמש לבחירות לכל המוסדות העומדים לבחירה במועצה האזורית:

  1. ראשות המועצה.
  2. נציגי האזור במליאת המועצה.
  3. לוועד המקומי במקרה בו מתקיימות בחירות למוסד זה..

       פנקס הבוחרים יכלול כל אדם שמתקיימים לגביו התנאים הבאים במצטבר:

  1. אדם שמלאו לו 17  שנים לא יאוחר מיום הבחירות.
  2. אדם שהיה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין ביום שליפת פנקס הבוחרים.

עדכון שייעשה במרשם האוכלוסין לאחר 20.9.2018,  לא ייחשב לעניין פנקס הבוחרים.

עדכון מען ופרטי רישום אחרים נעשים באמצעות לשכות רישום האוכלוסין במשרד הפנים.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין וההגירה .

 


בברכה

פיני תורן

מנכ"ל מועצה אזורית  מטה יהודה