השריפה מטופלת באופן אינטנסיבי על ידי כוחות הכיבוי, אך עדיין לא הושגה שליטה מלאה על האש. כוחות החירום ישארו בישוב עד להשגת שליטה מלאה. אין פגיעה ברכוש בישוב ואין נפגעים בקרב תושבים וכוחות החירום. ניתן אישור להחזרת התושבים שפונו לביתם.