בדיון שהתקיים בוועדת הערר ייצגו את המועצה נציגי הוועדה לתכנון ובניה, לצד היועמ"ש של הוועדה עו"ד אייל ממו * הדיון התקיים בעקבות ערר שהוגש כנגד יוזמת המועצה לשינוי בתב"ע

וועדת הערר המחוזית החליטה לאשר את קידום התב"ע החדשה למקב"ת מבוא בית"ר, זאת לאחר דיון שהתקיים בעקבות בקשת ערר שהוגשה ע"י מיכאל בלום. הערר הוגש לאחר שהוועדה המקומית אישרה את חלקה הארי של התכנית החדשה, ולאחר שזו כבר הועמדה להתנגדויות. בדיון ייצגו את האינטרסים של המועצה, שהיתה המשיבה הראשית לערר, צוות שהורכב מנציגי הוועדה לתכנון ובניה של המועצה, לצד יועץ משפטי ממשרדו עו"ד אייל ממו, היועץ המשפטי של הוועדה.

ראשית הסיפור בבקשה שהגישה המועצה לוועדה המחוזית, להורות למשרד השיכון על התאמת התב"ע של השכונה להורות על התאמת התב״ע לסטנדרטים תכנוניים גבוהים יותר. הוועדה המחוזית קיבלה את בקשת המועצה ואכן הורתה למשרד השיכון להגיש תכנית חדשה, וזו אכן הוזמנה, וכאמור אף אושרה, לא לפני שזכתה לליווי צמוד של מהנדסת המועצה.

מהנדסת המועצה האזורית מיכל נאור ורניק: "יזמנו את שינוי התב"ע לטובת תושבי צור הדסה, ובהתאם לכך אנו מלווים את התכנית בכל שלביה וגם הגנו על האינטרסים של המועצה והיישוב בהליך הערר. ההחלטה שהתקבלה בעצם מאשררת את החלטות הוועדה המקומית, ובכלל זה את הצורך של התכנית להציג פתרונות תחבורה וביוב בהתאם לשלביות התכנון והביצוע".