תושבים יקרים,

בשל עיצומי העובדים הסוציאליים בכל הארץ, כמחאה על אירועי אלימות קשים כלפי עובדים סוציאליים, לא תתקיים קבלת קהל או מענה טלפוני במשרדי אגף הרווחה במועצה.

לא יתקיימו ביקורי בית, ועדות או כל התערבות של עובד סוציאלי, מהיום ועד להודעה חדשה.

*במקרים דחופים נא לפנות למוקד המועצה 8108* .

התערבות דחופה תבחן בוועדת חריגים של האיגוד.

בתקווה כי צעדים אלו יביאו למיגור האלימות..