בהתאם להנחיית פיקוד העורף, חזרה לשגרה מלאה בכל ישובי מטה יהודה