תושבים יקרים.


ביום שני הקרוב 17.12.18 איגוד העובדים הסוציאלים משבית את כלל השירותים החברתיים בארץ.
לא תתקיים ביום זה קבלת קהל או מענה טלפוני במשרדי אגף הרווחה במועצה ,לא יתקיימו ביקורי בית,ועדות או כל התערבות של עובד סוציאלי.
במקרים דחופים נא לפנות למוקד המועצה 8108*
התערבות דחופה תבחן בוועדת חריגים של איגוד העובדים הסוציאלים.