איגרת מרוץ אופניים - מטה יהודה

21.1.2019

לכב'
מסכירות קיבוץ/ מושב

הנדון: תחרות אופני כביש איגוד האופניים

יום שבת 2.2.2019

מכובדי שלום,

איגוד האופניים בישראל מקיים תחרות אופני כביש מסורתית באזור המדהים שלכם.

התחרות תיערך ביום שבת 2.2.2019 על כבישים הבאים באזורכם:

זינוק מכניסה לפארק בריטניה, כביש 353, צומת ישעיהו, כביש 38, צומת נחושה, כביש 35 צומת גוברין. צומת בית ניר, כביש 353, לוזית, עגור, פארק בריטניה.

באישור משטרת התנועה הארצית מחוז ירושלים הכבישים ייסגרו לתנועת רכבים בין השעות 07:45 ועד 11:30.

בכבישים 38, 35 משטרת ישראל תאפשר תנועה בשיירות מפוקחות.

אנא ידעו את התושבים והגופים השונים שלכם על הגבלות תנועה בכביש.

נשמח לצפייה של התושבים בתחרות בצמתים הרלוונטיים בסמיכות לישוב.

בהתאם לבקשת \ דרישת משטרת ישראל - מתנ"א אנא אשרו בחוזר קבלת דוא"ל זה ופרסמו את תוכנו לתושבים.

בברכה,

בזנר דן, מנהל תחרות

נמרוד הנגבי, מארגן התחרות