משרד החקלאות פרסם "קול קורא" לוועדים חקלאיים במושבים ולהתאגדויות של מגדלים קטנים  במושבים למימון הוצאת לולים קטנים משטח המושב ובניית לולים גדולים ומתקדמים בצידי המושבים.

המימון כרוך בהתאגדות כמה מגדלים ביחד ובפירוק הלולים הקיימים ,עד 2 מליון ש"ח להקמת הלול החדש והמשוכלל. 

העתקת הלולים הישנים מתוך המושבים ובניית לולים גדולים ומתקדמים יכולה להקל ולשפר את איכות החיים במושבים באופן מהותי לפתוח פתח לפעילות אחרת שמטרדים מלולים אלה מנעה בעבר. 

  מצ"ב לינק לפרטי הקול הקורא .

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/Noal_Tmicha_Luliim.aspx