קייטנת מדעים

קייטנת מדעים 

ביוזמה במימון משרד המדע והטכנולוגיה

הקייטנה תתקיים השנה בשני מוקדם: בבתי הספר עין הרים ובבתי הספר השחר.

הקייטנה מיועדת: למסיימי כתות א' עד מסיימי כתות ו'.

הקייטנה תתקיים בין התאריכים 22-26.7.19

הקייטנה אינה כוללת הסעות.

מספר התלמידים בקבוצה מוגבל ולכן ההרשמה תהיה לפי כל הקודם זוכה.

ההרשמה באתר  www.ytek.co.il

פרטים נוספים באתר בהמועצה ובאגף חברה וקהילה 02-9958919

מטה יהודה. אגף חברה וקהילה
מובילים באיכות החיים.
מוקד 24 שעות 8108* www.m-yehuda.org.il