המועצה האזורית מטה יהודה, בשיתוף עם רשות הטבע והגנים גיבשו תכנית שבסיומה הוכרז עמק האלה גן לאומי. בנוסף, יבוצעו במקום עבודות פיתוח ראשוניות לשם הנגשתו לציבור הרחב. העבודות יכללו גישה, שבילים, נקודות תצפית ושילוט. צעדים אלה יבטיחו את הישמרותו והגנתו של האתר ההיסטורי מפני פיתוח מואץ של העיר בית שמש הסמוכה. האתר יחבר בין השכונות שבבית שמש לבין השטח הפתוח על ידי טיילות שבגבול השכונות, ואלה יתחברו לשבילי הליכה ואופניים בתוך שטח הגן הלאומי. בצפון השטח נמצא מוקד משיכה חשוב מבחינה ארכיאולוגית, היסטורית ותרבותית: חירבת קייפא. האתר הינו בעל חשיבות גדולה ומזוהה כעיר שעריים המקראית, המוזכרת בסיפור דוד וגוליית.

ברשות הטבע והגנים בירכו על המהלך וציינו כי זהו צעד חשוב ומשמעותי שיבטיח את שימור נופי עמק האלה ובתוך כך אתרים ארכיאולוגים חשובים. במכתב ששלח מנכ"ל הרט"ג למהנדסת המועצה, מיכל נאור ורניק הביע הערכתו לפועלה וכתב: "רציתי להודות לך על תרומתך לקידום הגן, עברנו דרך ארוכה ואין ספק שתרומתך בשלבים השונים במעלה הדרך תרמה רבות למהלך".

"זוהי תוצאה של עבודת תכנון קפדנית של המועצה בשיתוף עם רט"ג. הגן הלאומי יספק כר פורה לתיירות וישמור על השטח הכה ייחודי הזה מפני כל פגיעה שעלולה להגרם לו כתוצאה מהבניה המואצת בבית שמש", אומרים במועצה.