אגף כספים גביה וגזברות יהיו סגורים בתאריכים  04-05/09/2019

עקב יציאה ליום עיון/השתלמות