במהלך חודש אוגוסט עברו תחת ידיהם של אנשי "הרשות לביטחון קהילתי" השייך לאגף  "תכנון אסטרטגי ושירות" של המועצה כ 400 נהגי חברות קבלן ונהגי המועצה המסיעים את תלמידי מטה יהודה וזאת במסגרת תחום מוגנות בהסעות.

בחודש זה, נהגי מטה יהודה ונהגי הקבלן, עברו הדרכות שונות כהכנה לשנת הלימודים תש"פ.

הדרכות אלו בוצעו בשיתוף מחלקת תחבורה, בטיחות בתעבורה, ומנהל החינוך והועברו בהן תכנים ונהלים לגבי התנהגות המצופה מהנהגים אל מול התלמידים, ההורים והצוות החינוכי בבתי הספר.

 

סיון כהן טופל, מנהל האגף לשירות ותכנון אסטרטגי:

"הדרך לשנה נקייה מאלימות בהסעות התלמידים מתחילה ונגמרת ברמת הסבלנות וההגינות שבה הנהגים יובילו את הילדים שלנו בבטחה לבתי הספר ובחזרה מהם. אנו נחבק כל נהג שיתנהג כראוי לילדים שלנו, ולחלופין אנו לא נוותר ולא נתפשר עם נהג שלא יתנהג כמצופה ממנו כאיש מבוגר וכנותן שירות לילדי והורי המועצה שלנו".

שניר פירו, מנהל "הרשות לביטחון קהילתי": "זוהי השנה השלישית בה אנו פועלים בהתאם להנחיית ראש המועצה וסגניו. אנחנו משתפים פעולה עם שאר המחלקות הרלוונטיות ויחד אנו מובילים שינוי תודעתי ומעשי בקרב נהגי המועצה ונהגי הקבלן. השינוי יוביל להתנהגות נאותה כלפי התלמידים, התושבים והצוותים החינוכיים, והדרך הטובה ביותר היא להסתכל להם בלבן של העיניים ולומר להם שהם השותפים שלנו לתהליך הזה.

 סדרת הדרכות לנהגי הקבלן