תושבי מטה יהודה היקרים,

בכל שנה ושנה המועצה פועלת לספק תכניות לילדים במהלך חופשת הפסח תוך שימוש בכספים שיועדו לכך על ידי משרד החינוך. תכנית "ניצנים" (קייטנת גנים ובתי ספר מא'-ג') בוטלה השנה בחנוכה ובפסח ע"י משרד החינוך עקב חוסר בתקציבים.

לפנים משורת הדין, עקב רצון לתת שירות מיטבי לתושבי המועצה - החליט ראש המועצה בגיבוי מנהל החינוך לבנות מתווה תכנית חליפית, ללא תקצוב המדינה וללא סבסודה כבעבר.

למרות שהתכנית  על כל מרכיביה לא תוקצבה ע"י משרד החינוך (הסעות, שכר מדריכים, חוגים, אבטחה, ניקיון, סייעות, חינוך מיוחד, הוצאות חשמל ומים, תקורות ועוד) - הוחלט בשיתוף פורום ההורים היישובי במועצה, לקיימה במתכונת מותאמת בהתאם לנסיבות.

למרות הפרסום הראשוני של התכנית ולפנים משורת הדין, החליט ראש המועצה ללכת לקראת התושבים ולממן את הנסיעות לתכנית שתתקיים בבתי הספר של המועצה - בסיום היום בלבד. כלומר - ההסעות לתכנית ניצנים בבתי הספר א'-ג' בבוקר יהיו באחריות ההורים וההסעות חזור יהיו במימון המועצה, ללא סבסוד או השתתפות משרד החינוך.

חשוב להדגיש כי ההסעות בסוף היום יהיו רק לבתי הספר בתוך המועצה. ראש המועצה ומינהל החינוך רואים חשיבות עליונה במתן במענה חינוכי לחופשת הפסח ולכן הוחלט להפעיל התכנית במתכונת הנ"ל. אנו פועלים בשיתוף עם הנהגת ההורים היישובית שבסופו של דבר נתנה את ברכת הדרך למתכונת התכנית כפי שפורסמה.

אנו מקווים שהרישום לתכנית יאפשר את קיומה באופן מיטבי בנסיבות שנוצרו.

 

צפייה בקובץ המידע בפורמט PDF לחצו כאן


בכבוד רב,

ניב ויזל ראש המועצה

האזורית מטה יהודה